Ủy ban Kinh tế Gyeonggi, tăng cường hoạt động thu hút đầu tư Ontact đa hướng như tư vấn đầu tư cho đối tượng cơ quan, hiệp hội

Đã tạod 2021-08-24 Số lượt truy cập 20

Nội dung

○ Ủy ban Kinh tế Gyeonggi, hoạt động thu hút đầu tư Ontact hướng đến đối tượng cơ quan và hiệp hội liên quan đến thu hút đầu tư trong và ngoài nước
– Như Văn phòng Thương mại và Công nghiệp của nước ngoài tại Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp người nước ngoài, Đại sứ quán của nước ngoài tại Hàn Quốc, Khu vực kết nghĩa anh em nước ngoài, GBC, v.v
– Văn phòng thương mại và công nghiệp trong nước, hiệp hội thương mại, hiệp hội công nghiệp, tổ chức kinh tế trong tỉnh, doanh nghiệp đầu tư tiềm năng, v.v

○ Ủy ban Kinh tế Gyeonggi, cực đại hóa quảng bá bằng IR và các hội thảo đầu tư online theo mô hình phù hợp với khách hàng

Ủy ban quản lý Khu tự do kinh tế Gyeonggi (sau đây gọi là Ủy ban Kinh tế Gyeonggi) đứng trước tình hình các hội thảo đầu tư và tư vấn đầu tư ngày càng khó diễn ra do đại dịch COVID-19 kéo dài, đang tăng cường hoạt động thu hút đầu tư Ontact dành cho đối tượng cơ quan và hiệp hội liên quan đến thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Đối tượng thu hút đầu tư Ontact là khu vực nước ngoài, văn phòng thương mại và công nghiệp trong nước, hiệp hội thương mại, hiệp hội công nghiệp, tổ chức kinh tế trong tỉnh, doanh nghiệp đầu tư có tiềm năng, v.v như Văn phòng Thương mại và Công nghiệp của nước ngoài tại Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp người nước ngoài, Đại sứ quán của nước ngoài tại Hàn Quốc, Khu vực kết nghĩa anh em ở nước ngoài, GBC (Trung tâm kinh doanh Gyeonggi), v.v.

Ủy ban Kinh tế Gyeonggi nhằm xúc tiến hoạt động thu hút đầu tư phù hợp nên đang tích cực giới thiệu các điểm mạnh và ưu đãi đầu tư khi tham gia vào Khu vực tự do kinh tế Gyeonggi bằng tiếng Anh, tiếng Trung và đồng thời thảo luận cả phương án hợp tác thu hút đầu tư.

Trước mắt vào ngày 2 vừa qua, trong buổi tư vấn thu hút đầu tư online của công ty A của Singapore và công ty B của Hong Kong, tỉnh đã giới thiệu về điểm mạnh và ưu đãi khi tham gia vào khu vực Baegot của Siheung, doanh nghiệp tham gia cũng đã giới thiệu về kế hoạch kinh doanh tại Hàn Quốc và thảo luận phương án hợp tác kinh doanh tại khu vực Baegot.

Vào ngày 26 tới đây, liên kết với sự kiện “Triển vọng kinh tế trong sáu tháng cuối năm 2021 (Half Year Economic outlook 2021)” do Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Hàn Quốc tổ chức, điểm mạnh đặc biệt và ưu đãi đầu tư ở Poseung (BIX), Hyeondeok, Baegot sẽ được giới thiệu hướng đến đối tượng là các doanh nghiệp châu Âu. Tiếp theo đó, ngày 30 tới đây sẽ khai mạc hội thảo tư vấn thu hút đầu tư Ontact cùng Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (AMCHAM). Vào đầu tháng 9, dự kiến sẽ diễn ra buổi tư vấn đầu tư online cùng công ty C của Mỹ – công ty gầy đây đang xem xét đầu tư vào khu vực Poseung (BIX) của Pyeongtaek, một Khu vực tự do kinh tế Gyeonggi. Thêm nữa, cho đến cuối năm, dự kiến cũng sẽ tiếp nối các hoạt động thu hút đầu tư cùng Trung tâm kinh doanh Gyeonggi (GBC), Hiệp hội doanh nghiệp người nước ngoài (FORCA).

Ông Kim Gyu Shik, Giám đốc trụ sở chính tổng quản kinh doanh phát biểu “Hiện tại là thời kỳ hoạt động thu hút đầu tư có thể bị co cụm do đại dịch COVID-19 kéo dài, nhưng chúng tôi đang đi đến chuẩn bị một cú đột phá bằng hoạt động thu hút đầu tư Ontact”, và “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến đến chuẩn bị mô hình thu hút đầu tư mới và mang tính đổi mới nhằm ứng phó với thời đại COVID-19”.