MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

Chúng tôi tự hào về tất cả những điều chúng tôi có thể mang đến cho cư dân của mình. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc làm tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin về chất lượng cuộc sống

Hãy cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai của tỉnh Gyeonggi.Quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa và nghệ thuật độc đáo chỉ có ở tỉnh Gyeonggi.

Dù bạn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn, Gyeonggi-do sẽ cung cấp môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu của công ty bạn nhằm giúp công ty thành công và phát triển.

Chúng tôi xin hướng dẫn các thông tin hữu ích và đa dạng về tỉnh Gyeonggi tại đây.

Chào mừng quý vị đến với tỉnh Gyeonggi Một không gian hấp dẫn với nhiều khu phố tham quan và giải trí đa dạng.

TRUNG TâM Hỗ TRợ GIA đìNH đA VăN HóA


go home button icon


Các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Multicultural Family Support Center Status Table
Hạng mụcĐịa chỉSố điện thoạiTrang web

Các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Thành phố Suwon Tầng 3, 63 Songwon-ro, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16305, đại hàn dân quốc +82-31-257-8504[Trang chủ]

Thành phố Goyang  Tầng 4, 27 Daesan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10362, đại hàn dân quốc +82-31-938-9801[Trang chủ]

Thành phố Seongnam  395 beon-gil 1,Gwangmyeong-ro , Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13175, đại hàn dân quốc +82-31-740-1175[Trang chủ]
Thành phố Bucheon  68beonga-gil 4 , Jojong-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 14646, đại hàn dân quốc +82-32-327-1370[Trang chủ]
Thành phố Ansan  Tầng  2, 26 Hwajeong-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do +82-31-599-1700[Trang chủ]
Trung tâm gia đình (trung tâm sức khỏe gia đình và trung tâm hội nhập gia đình đa văn hóa) Thành phố Yongin Tầng 3, 230 Beopjo-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do +82-31-323-7133[Trang chủ]
Thành phố Hwaseong Tầng 4, 145 Taean-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18372, đại hàn dân quốc +82-31-267-8786[Trang chủ]
Thành phố Namyangju Tầng 2, 522 Gyeongchun-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12284, đại hàn dân quốc +82-31-553-8211[Trang chủ]
Thành phố Anyang Tầng 2, 158 Dongan-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14047, đại hàn dân quốc +82-31-8045-5572[Trang chủ]
Thành phố Pyeongtaek Tầng 1, 295 Seojeong-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17730, đại hàn dân quốc +82-31-615-3959[Trang chủ]
Thành phố Siheung

 449beon-gil51,Jeongwangcheon-ro ,Siheung-si, Gyeonggi-do, 15052, đại hàn dân quốc

+82-31-319-7997[Trang chủ]
Thành phố
Paju
229 Jungang-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, 10923, đại hàn dân quốc +82-31-949-9164[Trang chủ]
Thành phố Uijeongbu  5beon-gil 67, Dunnya-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, 11649, đại hàn dân quốc +82-31-878-7880[Trang chủ]
Thành phố Gimpo 564 Gimpohangang 4-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10071, đại hàn dân quốc +82-31-996-5920[Trang chủ]
Thành phố Gwangju  52beon-gil 19,Tongmi-ro ,Gwangju-si, Gyeonggi-do, 12744, đại hàn dân quốc +82-31-798-7141[Trang chủ]
Thành phố Gwangmyeong 34 Digital-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, 14241, đại hàn dân quốc +82-02-6265-1366[Trang chủ]
Thành phố Gunpo

 200beon-gil72,Beonyeong-ro,Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15874, đại hàn dân quốc

+82-31-395-1811[Trang chủ]
Thành phố Hanam

Tầng 4 của tòa nhà phụ, 9 Deokpungcheonseo-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, 12947, đại hàn dân quốc

+82-31-793-2993[Trang chủ]
Thành phố Osan 83 Seongho-daero, Osan-si, Gyeonggi-do, 18135, đại hàn dân quốc +82-31-372-1335[Trang chủ]
Thành phố Yangju

Tầng6,1475beon-gil39, Pyeonghwa-ro ,Yangju-si, Gyeonggi-do, 11443, đại hàn dân quốc

+82-31-848-5622[Trang chủ]
Thành phố Icheon Tầng 3, 31 Namcheon-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do, 17375, đại hàn dân quốc +82-31-631-2260[Trang chủ]
Thành phố
Guri
Tầng 5, 453 Achasan-ro, Guri-si, Gyeonggi-do, 11954, đại hàn dân quốc +82-31-556-4140[Trang chủ]
Thành phố Anseong Tầng 3, 15 Sansuyu-gil, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17590, đại hàn dân quốc +82-31-677-7191[Trang chủ]
Thành phố Pocheon Phòng 101, 120 Haeryong-ro, Pocheon-si, Gyeonggi-do, 11160, đại hàn dân quốc +82-31-532-2065[Trang chủ]

Thành phố Uiwang Tầng 3, 19 Deokjang-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, 16007, đại hàn dân quốc +82-31-429-4782[Trang chủ]
Huyện Yangpyeong Tầng 2, 111beon-gil 34-23, Jungang-ro, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do, 12550, đại hàn dân quốc +82-31-775-5952[Trang chủ]

Thành phố Yeoju Tầng 3, 61 Sejong-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do, 12631, đạii hàn dân quốc +82-31-886-0327[Trang chủ]
Thành phố Dongducheon Tầng 2, 249 Jungang-ro, Dongducheon-si, Gyeonggi-do, 11330, đại hàn dân quốc +82-31-863-3822[Trang chủ]
Huyện Gapyeong Tầng 2, 191beon-gil 10 , Seokbong-ro ,Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, 12414, đại hàn dân quốc +82-70-7510-5876[Trang chủ]
Thành phố Gwacheon 58 Gwanaksan-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13801, đại hàn dân quốc +82-02-503-0070[Trang chủ]
Huyện Yeoncheon Tầng 5, 11 Jeonyeong-ro, Jeongok-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do, 11026, đại hàn dân quốc +82-31-835-1107[Trang chủ]

các trung tâm dịch vụ cư trú cho người nước ngoài tại thành phố và huyện hiện

<
Multicultural Family Support Center Status Table
Tên cơ quanĐịa chỉSố điện thoạiTrang web
Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thành phố Suwon 43 Jungbu-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16245, đại hàn dân quốc +82-31-223-0075 [Trang chủ]

Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thành phố Yongin  Tầng 3, 36 Geumnyeong-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17049, đại hàn dân quốc +82-31-337-3057[Trang chủ]

Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thành phố Hwaseong 92-23 Barangongdan-ro, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18623, đại hàn dân quốc +82-31-8059-1261[Trang chủ]
Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thành phốSeongnam 2F, 10 Sujeongnam-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13319, đại hàn dân quốc +82-31-754-7070[Trang chủ]
Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài thành phố Bucheon  Tầng 3, 336 Gyenam-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 14551, đại hàn dân quốc +82-32-654-0664[Trang chủ]
Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thànhphố Namyangju 2 Gagudanjijungang-gil, Hwado-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12178, đại hàn dân quốc +82-31-594-5821[Trang chủ]

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài thành phố Ansan 43 Bubu-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15377, đại hàn dân quốc +82-31-481-3301[Trang chủ]
Trung tâm phúc lợi người nước ngoài tại thànhphố Pyeongtaek

 64beon-gil 43, Pyeongtaek-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17911, đại hàn dân quốc

+82-31-652-8855[Trang chủ]

Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thànhphố Siheung  259beon-gil 5, Gongdan 1-daero Siheung-si, Gyeonggi-do, 15079, đại hàn dân quốc +82-31-434-0411[Trang chủ]
Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài thành phố Gimpo 110beon-gil 52, Hwanggeum-ro Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10047, đại hàn dân quốc +82-31-986-7660[Trang chủ]
Trung tâm phúc lợi người nước ngoài thànhphố Yeoju Tầng 6, 109beon-gil 15, Hwanggeum-ro Yeoju-si, Gyeonggi-do, 12622, đại hàn dân quốc +82-31-885-8080[Trang chủ]

Văn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trong tỉnh

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Seoul

  Khu vực có thẩm quyền: Thành phố Seoul (ngoại trừ chi nhánh đường Sejong), thành phố Gwacheon, thành phố Hanam, thành phố Anyang thành phố Seongnam (quận Sujeong, quận Jungwwon, quận Bundang)
  Địa chỉ: (319-2 Sinjeong 6dong) 151 Mokdongdong-ro, Yangcheon-gu, Seoul, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-2-2650-6212 Fax: +82-2-2650-6295

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Yangju (Tên cũ: Phòng quản lý xuất nhập cảnh Uijeongbu)

  Khu vực có thẩm quyền: Thành phố Uijeongbu, thành phố Yangju, thành phố Dongducheon, thành phố Guri, thành phố Namyangju, thành phố Pocheon, huyện Yeoncheon
  Địa chỉ: (467-2 Deokgye-dong) 23 Pyeonghwa-ro 1475 beon-gil, Yangju, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-31-828-9303 Fax: +82-31-828-9461

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Yangju – Chi nhánh Goyang

  Khu vực có thẩm quyền: Thành phố Goyang, thành phố Paju
  Địa chỉ: 5th Fl., Tòa nhà văn phòng phối hợp trung ương và địa phương Goyang (964 Hwajeong-dong) 50 Hwajung-ro 104 beon-gil, Deokyang-gu, Goyang, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-31-960-9310

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Incheon – Chi nhánh Ansan

  Khu vực có thẩm quyền: Thành phố Ansan, thành phố Siheung
  Địa chỉ: (2nd Fl., Buil Palza, 681-2 Gojan-dong) 96 Gwangdeok 4ro, Danwon-gu, Ansan, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-31-364-5703

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Suwon

  Khu vực có thẩm quyền: Thành phố Gunpo, thành phố Uiwang, thành phố Suwon (quận Jangan, quận Paldal, quận Gwonseon, quận Yeongtong), thành phố Yongin, thành phố Icheon, thành phố Hwaseong, thành phố Gwangju, huyện Yangpyeong, huyện Yeoju
  Địa chỉ: (1012-6 Yeongtong-dong) 39 Bandal-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-31-695-3800 Fax: +82-31-695-3810

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Suwon – Chi nhánh Pyeongtaek

  Khu vực có thẩm quyền: Chuyên trách thẩm tra xuất nhập cảnh ở sân bay quân dụng Osan, thành phố Pyeongtaek (ngoại trừ cảng Pyeongtaek), thành phố Anseong, thành phố Osan
  Địa chỉ: 3rd Fl., CK Tower (814 Seojeong-dong) 1375 Gyeonggi-daero, Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-31-666-2672 Fax: +82-31-666-7387

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Suwon – Chi nhánh cảng Pyeongtaek

  Khu vực có thẩm quyền: Chuyên trách thẩm tra xuất nhập cảnh ở cảng Pyeongtaek
  Địa chỉ: 570 Manho-ri, Poseung-myeon, Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-31-683-6937 Fax: +82-31-682-1794

 • Trung tâm bảo vệ người nước ngoài Hwaseong

  Khu vực có thẩm quyền: Chuyên trách bảo vệ người nước ngoài
  Địa chỉ: (238-7 Seokgyo-ri) 739 Hwaseong-ro, Mado-myeon, Hwaseong, Hàn Quốc
  Điện thoại: +82-31-8055-7005 Fax: +82-31-355-2018

question iconBạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Người chịu trách nhiệm nội dung : Gyeonggi-do Provincial Office
Nội dung chỉ có thể được tái sử dụng/ tái phân phát nếu ghi rõ nguồn gốc và không sửa đổi và/ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại
cc
mobile global navigation menu close button