Tỉnh Gyeonggi đầu tư 365,1 tỷ KRW cho đến năm 2027 để mở rộng 13.864 chỗ đỗ xe.

Đã tạod 2023-01-25 Số lượt truy cập 5

Nội dung

Tỉnh Gyeonggi đầu tư 365,1 tỷ KRW cho đến năm 2027 để mở rộng không gian bãi đỗ cho 13.864 chỗ đỗ xe và hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin đỗ xe thông minh cung cấp . kết nối . cung cấp thông tin đỗ xe. Vào ngày 10 tháng này, Tỉnh Gyeonggi thông báo rằng họ đã lập kế hoạch hỗ trợ 5 năm (giai đoạn 2023-2027) cho dự án cải thiện môi trường đỗ xe ở Tỉnh Gyeonggi. Tỉnh Gyeonggi đang tập trung thúc đẩy bốn nhiệm vụ chính nhằm cung cấp môi trường đỗ xe dễ chịu và an toàn cho người dân Tỉnh Gyeonggi. Bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm: ▲ xây dựng bãi đỗ cho 10.134 chỗ đỗ xe công cộng trong khu vực tập trung dân cư và thương mại ▲ xây dựng bãi đỗ cho 1.300 chỗ đậu xe trong ngõ hẻm sau khu dân cư ▲ bố trí mở miễn phí cho 2.430 chỗ đậu xe ▲ thiết lập hệ thống thông tin bãi đỗ xe thông minh.Khi các nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành, thì số khu vực khó đỗ xe ở TỉnhGyeonggi với tỷ lệ cung cấp chỗ đỗ xe dưới 100% (ít hơn 1 chỗ đỗ cho mỗi phương tiện) sẽ được giảm 39 bãi đỗ (tương đương18%) từ 215 bãi đỗ vào năm 2021 xuống176 bãi đỗ vào năm 2027. Nếu nhìn vào chi tiết nội dung của nhiệm vụ trọng tâm thì nhiệm vụ ‘hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe công cộng’ chính là dự án xây dựng các bãi đỗ xe công cộng quy mô lớn ở khu vực trung tâm thành phố hoặc trong các khu tập trung cao dân cư và khu vực thương mại. Dự án này có kế hoạch đầu tư 356,7 tỷ KRW (143,1 tỷ KRW từ ngân sách tỉnh Gyeonggi và 213,6 tỷ KRW từ ngân sách quận) vào mở rộng không gian đỗ xe tại 133 bãi đỗ xe đảm bảo 10.134 chỗ đỗ xe.’Hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe còn sót lại’ là một dự án đảm bảo đất nhàn rỗi như nhà cũ và biến nó thành chỗ đỗ xe. Dự án này đầu tư 5,4 tỷ KRW (100% ngân sách của tỉnh Gyeonggi) để đảm bảo 1.300 chỗ đậu xe tại 50 địa điểm.‘Hỗ trợ mở bãi đỗ xe miễn phí’ là dự án hỗ trợ các chi phí cần thiết để lắp đặt bãi đỗ xe hoặc cải thiện cơ sở vật chất bãi đỗ xe trong trường hợp mở miễn phí cho người dân địa phương. Dự án này đầu tư 3 tỷ KRW (50% ngân sách tỉnh Gyeonggi và 50% ngân sách quận) để chia sẻ 2.430 chỗ đỗ xe miễn phí tại 30 địa điểm.Cuối cùng, ‘Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin đỗ xe thông minh’ là dự án thúc đẩy dịch vụ công cộng trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp thông tin về chỗ trống của bãi đỗ xe theo thời gian thực từ hệ thống thông tin đỗ xe thông minh của bộ Giao thông vận tải (Tổng công ty An toàn giao thông) và Trung tâm thông tin giao thông tỉnh Gyeonggi.Khu vực mục tiêu cho dự án mở rộng bãi đỗ xe được xác định trong quý 1, quý 2 sau khi khi nhận được yêu cầu từ các thành phố và quận cho từng năm của dự án. Hệ thống thông tin đỗ xe thông minh có kế hoạch sẽ tích hợp và quản lý trong hệ thống thông tin đỗ xe thông minh của Trung tâm thông tin giao thông tỉnh Gyeonggi sau khi tham khảo ý kiến của các thành phố và quận trong năm nay. Ông Park Seung-sam, giám đốc giao thông vận tải tại Gyeonggi-do, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để giải quyết vấn đề về đỗ xe và nhận thấy hiệu quả đáng kể trong việc giải quyết vấn đề đỗ xe thông qua dự án này nên chúng tôi có kế hoạch lấy các khu vực đang gặp khó khăn về đỗ xe làm trọng tâm để thực thi dư án này”.