Tỉnh Gyeonggi đã đóng góp vào việc bảo vệ quyền sở hữu bằng cách cung cấp’thông tin đất đai’ có quy mô gấp 3,6 lần của diện tích Gyeonggi-do vào năm ngoái.

Đã tạod 2023-01-25 Số lượt truy cập 5

Nội dung

Vào ngày 11 tháng này, Tỉnh Gyeonggi đã thông báo rằng họ đã cung cấp cho người dân và các tổ chức công của Tỉnh Gyeonggi thông tin đất đai có diện tích 37.155㎢, gấp khoảng 3,6 lần tổng diện tích của Tỉnh Gyeonggi cung cấp vào năm ngoái (10.199,54㎢). Khi làm như vậy, Tỉnh Gyeonggi đã góp phần bảo vệ quyền sở hữu. Cụ thể, thông tin đất đai được cung cấp như thông tin đất đai của 59 triệu lô đất (37.000 ㎢), cơ quan công cộng liên quan đến xử lí thông tin chính sách như điều tra . tố tụng và trưng thu thuế nộp chậm về 170.000 thửa đất (155 ㎢) đã nhận được 8000 đơn đăng kí, ‘dịch vụ tra cứu đất tổ tiên’ mà hướng tới đối tượng là cá nhân hoặc người thừa kế đã nhận được 122.000 đơn đăng ký. ‘Dịch vụ tra cứu đất đai của tổ tiên’ mà hướng đến đối tượng người dân là dịch vụ hành chính miễn phí tìm kiếm bằng cách kiểm tra thông tin trên điện tử tình trạng quyền sở hữu đất trên toàn quốc được đăng kí địa chính công cộng (public cadastre) cho người thừa kế trong trường hợp mà người thừa kế không biết tình trạng sử hữu đất của tổ tiên do người thân đột ngột qua đời vì lí do như: tai nạn bất ngờ. Đăng ký ‘dịch vụ tra cứu tổ tiên’ có thể kiểm tra trên toàn quốc bất kể khu vực của mảnh đất bạn đang tìm kiếm. Giấy tờ cần thiết:- Trường hợp cá nhân: mang theo chứng minh thư.- Trường hợp là người ủy thác thì phải mang theo giấy ủy quyền và bản sao CMND của người được ủy quyền.- Trường hợp là người thừa kế của người chết thì phải có giấy tờ chứng minh bản thân là người thừa kế (bản sao hộ khẩu, giấy chứng nhận cơ bản, giấy chứng nhận quan hệ gia đình, v.v.). Để biết chi tiết, hãy đến sở địa chính thành phố/tỉnh hoặc bộ phận địa chính của uỷ ban thành phố/ quận/ huyện gần nhất để được giải đáp và nhận cung cấp dịch vụ.Tỉnh Gyeonggi đã triển khai ‘dịch vụ tra cứu đất tổ trực tuyến’ từ tháng 11 năm 2022 nhằm giải quyết vấn đề khiếu nại bất tiện của người dân khi đến trực tiếp và vấn đề nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ hành chính online do sự lây lan của Corona 19.’Dịch vụ tra cứu đất tổ tiên’ trực tuyến có thể đăng kí thông qua ‘Nền tảng K-Geo’, ‘Cổng thông tin quốc gia’ và ‘Chính phủ 24’. Thông qua dịch vụ trực tuyến này, cha mẹ, vợ chồng và con cái có thể tìm kiếm đất đai mà người thân đã chết sau ngày 1 tháng 1 năm 2008. Để đăng ký dịch vụ này, bạn phải đính kèm giấy chứng nhận quan hệ gia đình và giấy chứng nhận cơ bản của đối tượng điều tra (tổ tiên)mà được tải xuống từ hệ thống đăng ký quan hệ gia đình điện tử của Tòa án tối cao. Ông Ko Jung Guk, Giám đốc bộ phận thông tin đất đai Tỉnh Gyeonggi, cho biết:“người dân Tỉnh Gyeonggi rất hài lòng với ‘dịch vụ tra cứu đất đai của tổ tiên’. Chúng tôi sẽ giúp bảo vệ quyền tài sản của người dân Tỉnh Gyeonggi thông qua hoạt động quảng bá tích cực.