“Xây dựng xã hội tôn trọng lao động”, Tỉnh trưởng Lee Jae Myung công bố “Phụ cấp công bằng cho người lao động không chính thức tại tỉnh Gyeonggi-do” từ tháng 1 năm nay

Đã tạod 2021-01-06 Số lượt truy cập 30

Nội dung

○ Chính sách cải tiến hình thức đãi ngộ cho người lao động không chính thức áp dụng trong năm mới, “Phụ cấp công bằng cho người lao động không chính thức tại tỉnh Gyeonggi-do” bắt đầu từ tháng 1 năm 2021
– Thể hiện lập trường chính sách của Tỉnh trưởng Lee Jae Myung “Người lao động không ổn định đến tiền công cũng bị nhận ít đi chính là phân biệt đối xử chồng chất”
○ Tỉnh hỗ trợ “Phụ cấp công bằng cho người lao động không chính thức tại tỉnh Gyeonggi-do” theo từng bậc chiếm 5~10% dựa trên tính bất ổn của công việc
– Đối tượng hỗ trợ năm nay là 1.792 người là những người làm việc theo thời gian trong các cơ quan công quyền và trực thuộc tỉnh

Chính sách “Phụ cấp công bằng cho người lao động không chính thức” đền bù cho sự bất ổn định việc làm của người lao động không chính thức trong địa bàn tỉnh Gyeonggi, một biện pháp cải thiện đãi ngộ đối với người lao động không chính thức trong năm mới của Chính quyền dân cử kỳ 7 của tỉnh Gyeonggi-do đã chính thức thực hiện từ tháng 1 năm nay.

“Phụ cấp công bằng cho người lao động không chính thức” là chính sách do Chính quyền dân cử kỳ 7 của tỉnh Gyeonggi-do áp dụng đầu tiên trên cả nước theo lập trường chính sách của Tỉnh trưởng Lee Jae Myung rằng “Việc người lao động có việc làm không ổn định đến tiền công cũng bị nhận ít hơn chính là phân biệt đối xử chồng phân biệt đối xử”, và “Dù trước mắt chỉ là trong các cơ quan công quyền thì so với người lao động chính thức, người lao động không chính thức càng làm việc trong thời gian ngắn thì càng phải được trả tiền lương nhiều hơn”.

Điểm chính yếu của chính sách là hỗ trợ “phụ cấp đền bù” theo từng cấp bậc tối thiểu 5%, tối đa 10% tiền lương cơ bản dựa trên tính bất ổn trong công việc như thời gian làm việc đối với người lao động theo thời gian không chính thức ở tỉnh và cơ quan công quyền của tỉnh.

Đối tượng hỗ trợ trong năm nay là 1.007 người lao động theo thời gian trực thuộc tỉnh, 785 người trong các cơ quan công quyền, tổng cộng là 1.792 người. Người lao động dự kiến tuyển dụng vào năm 2021 đương nhiên cũng được hỗ trợ, và còn bao gồm cả những người lao động đã tuyển dụng từ năm trước và vẫn tiếp tục làm việc đến năm nay. Ngân sách khoảng 1,8 tỷ đã được chuẩn bị cho chính sách này trong năm nay.

Đi vào cụ thể tiền hỗ trợ cho 1 người, đối với người lao động theo thời gian làm việc từ 2 năm trở xuống sẽ được hỗ trợ khoảng 10% là 337.000 won, làm việc từ 4 tháng trở xuống hỗ trợ khoảng 9% là 707.000 won, làm việc từ 6 tháng trở xuống khoảng 8% là 988.000won

Đối với người làm việc từ 8 tháng trở xuống sẽ được hỗ trợ khoảng 7% là 1.179.000 won, từ 10 tháng trở xuống là khoảng 6% với 1.280.000 won, làm việc 12 tháng hỗ trợ khoảng 5% là 1.291.000 won.

Thời điểm chi trả là trả một lần khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, với người lao động được tuyển dụng từ năm trước thì được hỗ trợ phụ cấp này tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Trước đây, nhằm xây dựng hệ thống phụ cấp công bằng, tỉnh đã tham khảo thêm các chính sách như phụ cấp đền bù tuyển dụng không ổn định của Pháp, phụ cấp kết thúc hợp đồng lao động của Tây Ban Nha, chính sách tiền lương thêm của Úc v.v, đồng thời cũng phản ánh kết quả khảo sát điều tra đối tượng là người dân ở vùng thủ đô và công chức trên địa bàn tỉnh.

Thực tế, Pháp đang hỗ trợ phụ cấp đền bù đối với việc làm không ổn định chiếm 10% của tổng tiền lương, Úc là 15~30% và Tây Ban Nha hỗ trợ tiền lương thêm chiếm khoảng 5%.

Trong kết quả điều tra khảo sát, 76,5% người dân vùng thủ đô, 87,2% giới công chức của tỉnh đều trả lời phụ cấp công bằng là cần thiết. Người dân vùng thủ đô đánh giá về giá trị của tính ổn định việc làm nên chiếm 8,6% và giới công chức tỉnh là 14,83% của tiền lương.

Nhằm thực hiện chính sách này một cách trôi chảy, tỉnh đã mở rộng “Phương hướng thực hiện chi tiết đối với phụ cấp công bằng dành cho người lao động không chính thức tại tỉnh Gyeonggi-do”, thu thập ý kiến từ các cơ quan công quyền, phân bổ và thực hiện tại các bộ phận và cơ quan công quyền trên địa bàn tỉnh Gyeonggi-do.

Cục trưởng Cục Lao động tỉnh Gyeonggi-do Kim Kyu Shik đã cho biết “Áp dụng chính sách lần này chính là bước ngoặc trong việc đẩy mạnh tính ổn định việc làm và sinh kế cho người lao động không chính thức”, và “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để việc đi đầu thực hiện và thực hiện thành công của cơ quan công quyền ngày càng lan rộng ra công chúng và các tổ chức khác để xây dựng một xã hội công bằng và lao động được tôn trọng”.