Tổ chức Việc làm tỉnh thực hiện chiến dịch cống hiến xã hội “Làm việc + tốt bằng quần áo” tái sử dụng quần áo

Đã tạod 2021-12-15 Số lượt truy cập 14

Nội dung

○ Tổ chức Việc làm Gyeonggi-do thực hiện Kinh doanh ESG thông qua cống hiến cho xã hội bằng cách tái sử dụng quần áo (recycle)
– Hơn 300 công nhân viên chức cùng tham gia hoạt động cống hiến xã hội trong chiến dịch “Làm việc + tốt bằng quần áo”

Tổ chức Việc làm Gyeonggi-do đã mở chiến dịch “Làm việc + tốt bằng quần áo ” tái sử dụng quần áo, đây là một chương trình nằm trong dự án cống hiến xã hội của tổ chức.

Thông qua chiến dịch lần này, vào ngày 15, tổ chức đã gửi đến tổ chức phi lợi nhuận “OTCAN” hơn 300 quần áo do hơn 300 công nhân viên chức quyên góp, cùng hơn 30 thùng các set đồ dùng chống dịch COVID-19. Các vật phẩm quyên góp dự kiến sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho tầng lớp khó khăn, yếu kém trong và ngoài nước ở các khu vực phúc lợi khó khăn.

Khẩu hiệu của chiến dịch “Làm việc + tốt bằng quần áo” nghĩa là tổ chức “cơ quan tạo ra việc làm tốt” kết hợp cùng ý nghĩa “chúng ta có thể làm việc tốt bằng quần áo” của Otcan sẽ làm tăng thêm ý nghĩa của một việc làm tốt.

Tổ chức đã giải thích chiến dịch lần này có mục đích thực hiện thực tế phương thức kinh doanh bền vững, nâng cao nhận thức về vấn đề xã hội. Thực tế, thông qua việc tái sử dụng quần áo (recycle), ta có thể thấy được lợi ích về mặt môi trường khi phải trồng hơn 2,4 triệu cây thông mỗi năm cho 1kg quần áo.

Giám đốc điều hành của Tổ chức Việc làm Gyeonggi-do, Je Yoon-kyung cho biết “Chúng tôi đã lên kế hoạch mới mang đến lợi ích cho tất cả, từ môi trường đến con người dựa trên nền tảng Kinh doanh ESG đang là một chủ đề xã hội (cấu trúc môi trường – xã hội – quản lý)”, và “Bằng các hoạt động cống hiến xã hội đa dạng, chúng tôi sẽ dẫn đầu về mô hình kinh doanh môi trường và kinh doanh có trách nhiệm với xã hội”.

Tổ chức trong năm nay đã thực hiện nhiều sẻ chia đến xã hội địa phương thông qua các chương trình như Hiến máu tình yêu, Đóng góp tài năng giọng nói truyện thiếu nhi, Hỗ trợ một tay giúp các nông gia cung cấp bữa ăn trường học thân thiện môi trường, v.v.