Tỉnh thay đổi văn hóa tổ chức do thế hệ MZ dẫn đầu… Ra mắt “Tiểu hội đồng cải cách”

Đã tạod 2022-05-09 Số lượt truy cập 52

Nội dung

○ Thành lập nhóm 15 công chức từ cấp 6 trở xuống trực thuộc tỉnh Gyeonggi-do, thế hệ MZ 20~30 tuổi và có kinh nghiệm làm việc trên dưới 5 năm
○ Dự kiến hoạt động với 3 nhóm nhỏ gồm Lạm quyền – Văn hóa tổ chức, Tác phong làm việc, Văn hóa phụng sự
○ Hoạt động dự kiến gồm thảo luận on-offline định kỳ để cải cách văn hóa tổ chức, Benchmarking (Chuẩn đối sánh) nơi làm việc để đổi mới Chính phủ, tổ chức chiến dịch về văn hóa tổ chức, bài giảng đặc biệt của chuyên gia, v.v

Nhằm tìm kiếm ý tưởng về chính sách sáng tạo và cải cách văn hóa tổ chức bằng cách tạo điều kiện cho các thế hệ có thể trao đổi, giao tiếp thông suốt với nhau, tỉnh Gyeonggi-do đã thành lập “Tiểu hội đồng cải cách Gyeonggi-do” gồm các nhân viên cấp 6 trở xuống, thuộc thế hệ MZ 20~30 tuổi (sinh năm 1980 ~ 2000).

“Tiểu hội đồng cải cách” đã có lễ ra mắt vào ngày 9 tại Trụ sở công vụ mới Gwanggyo của Ủy ban tỉnh Gyeonggi-do và chính thức đi vào hoạt động. Trong lễ ra mắt, Trưởng phòng lập kế hoạch Ryu In Kwon đã trao giấy bổ nhiệm cho các nhân viên của Tiểu hội đồng. Đồng thời, Tiểu hội đồng cũng đã trình bày kế hoạch hoạt động năm, dân chủ thu thập các ý kiến của Tiểu hội đồng để hoạt động được sáng tạo và hiệu quả.

Tiểu hội đồng cải cách được thành lập lần đầu tiên vào năm nay, gồm 15 công chức từ cấp 6 trở xuống trực thuộc tỉnh Gyeonggi-do, thuộc thế hệ MZ 20~30 tuổi và có kinh nghiệm làm việc trên dưới 5 năm. Dự kiến hoạt động với tổng 3 nhóm gồm ① Lạm quyền – Văn hóa tổ chức ② Tác phong làm việc ③ Văn hóa phụng sự (Work and Life Balance – Cân bằng công việc và cuộc sống).

Bắt đầu với lễ ra mắt lần này cho đến tháng 12 năm nay, Tiểu hội đồng cải cách Gyeonggi-do dự kiến sẽ thực hiện nhiều hoạt động đa dạng như ▲ Thảo luận on-offline định kỳ nhằm cải cách văn hóa tổ chức ▲ Benchmarking nơi làm việc để đổi mới Chính phủ ▲ Tổ chức các chiến dịch về văn hóa tổ chức, v.v.

Tiêu chí của tỉnh là sẽ tích cực hỗ trợ để các thành viên của Tiểu hội đồng có thể tìm được nhiều ý tưởng cải cách mới lạ cho tỉnh bằng tầm nhìn mới trên nền tảng trao đổi dân chủ và ngang bằng.

Trưởng phòng lập kế hoạch của tỉnh, Ryu In-kwon đã phát biểu “Hiện tại là thời điểm cần thay đổi thành văn hóa tổ chức linh hoạt khi mà công chức bắt đầu là thế hệ MZ”, và “Chúng tôi rất kỳ vọng hoạt động của Tiểu hội đồng cải cách sẽ không có khoảng cách phân biệt thế hệ và cùng hiểu cho khác biệt của nhau, trở thành bước chân đầu tiên hình thành một văn hóa tổ chức thấu hiểu và hợp tác”.