Tỉnh Gyeonggi-do tổ chức “Diễn đàn An toàn môi trường Gyeonggi” vào ngày 5 tháng 9… Thảo luận về các vấn đề an toàn môi trường còn tồn đọng và mang đến nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn

Đã tạod 2022-09-01 Số lượt truy cập 15

Nội dung

○ Mang đến không gian giao lưu công nghệ và thông tin về môi trường, nhằm phản ánh vào chính sách quản lý an toàn môi trường của tỉnh
– Trao đổi thông tin, giao lưu công nghệ thông qua hình thức trình bày và thảo luận về giảm ô nhiễm không khí
– Trải nghiệm chương trình quản lý & phòng tránh các bệnh liên quan đến môi trường như dị ứng do các yếu tố gây hại từ môi trường

Vào ngày 1, tỉnh Gyeonggi-do công bố sẽ tổ chức “Diễn đàn An toàn môi trường Gyeonggi năm 2022” tại phòng hội nghị, tầng 3, Trung tâm hội nghị Suwon vào ngày 5 tới đây.
“Diễn đàn An toàn môi trường Gyeonggi” là nơi giao lưu, trao đổi các thông tin về công nghệ và an toàn môi trường giữa doanh nghiệp, chuyên gia, công chức và người dân tỉnh, qua đó cùng xây dựng chính sách quản lý an toàn môi trường vì người dân tỉnh. Diễn đàn dự kiến sẽ được trực tiếp trên YouTube, tất cả mọi người đều có thể theo dõi trên website của Diễn đàn An toàn môi trường Gyeonggi (www.gesf.kr) hoặc tìm kiếm từ khóa “Diễn đàn An toàn môi trường Gyeonggi năm 2022” trên YouTube.
Diễn đàn An toàn môi trường Gyeonggi năm 2022 tập trung vào các nội dung chính gồm phương án phát triển dự án hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô nhỏ ở tỉnh Gyeonggi-do và phương án phát triển ngành dịch vụ môi trường, trình bày các ví dụ điển hình về doanh nghiệp ưu tú trong ngành dịch vụ môi trường.
Phần “Phương án phát triển dự án hỗ trợ doanh nghiệp quy mô nhỏ ở tỉnh Gyeonggi-do” sẽ thảo luận về phương hướng giải quyết các vấn đề về an toàn môi trường còn tồn đọng ở tỉnh Gyeonggi-do như ▲ Thành quả hướng đến và phương án phát triển ▲ Trình bày các trường hợp cụ thể về công nghệ giảm vật chất gây ô nhiễm môi trường trong ngành in, nhuộm ▲ Thảo luận giữa những người tham dự, v.v.
Phần “Phát triển ngành dịch vụ môi trường và các ví dụ ưu tú điển hình” dự kiến gồm 2 phần: ▲ Trao tặng bằng khen của Tỉnh trưởng cho 11 doanh nghiệp dịch vụ môi trường đã có công lớn trong phát triển ngành công nghiệp môi trường của tỉnh Gyeonggi-do như góp phần giảm ô nhiễm không khí (7 đơn vị chuyên thi công, 3 đơn vị đo lường, 1 đơn vị giám sát quản lý), ▲ Trình bày, giới thiệu về phương án phát triển ngành dịch vụ môi trường ở tỉnh Gyeonggi-do và 2 doanh nghiệp điển hình của ngành dịch vụ môi trường (1 đơn vị chuyên thi công, 1 đơn vị đo lường).
Đồng thời, tại khu tổ chức sự kiện ngoài trời ở lầu 1, vào 2 ngày 5 và 6, Trung tâm Bệnh dị ứng liên quan đến môi trường Suwon và Trung tâm Quản lý & Phòng bệnh liên quan đến môi trường Gapyeong-gun sẽ tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm đa dạng như Làm cây Thiết Mộc lan lọc không khí, Làm ly uống cà phê thân thiện với môi trường, v.v.
Trưởng phòng quản lý an toàn môi trường tỉnh Gyeonggi-do, ông Kim Sang-cheol cho biết “Để giải quyết các vấn đề tồn đọng về an toàn môi trường ở tỉnh Gyeonggi-do như giảm thải vật chất gây ô nhiễm không khí, v.v, cần có sự quan tâm của các giới các tầng lớp trong xã hội”, và “Chúng tôi hi vọng diễn đàn lần này sẽ là bước ngoặt chuẩn bị cho các chính sách an toàn môi trường vì người dân tỉnh, phản ánh được những ý kiến thực tế như từ chính những doanh nghiệp đang thải chất thải ra môi trường, v.v”.