Tỉnh Gyeonggi-do khai trương dịch vụ thuyết trình du lịch văn hóa dành cho người khiếm thị và khiếm thính ở các điểm du lịch như Hành cung Suwon

Đã tạod 2022-11-01 Số lượt truy cập 19

Nội dung

○ Tỉnh Gyeonggi-do bắt đầu cung cấp dịch vụ thuyết trình bằng ngôn ngữ tay tại 26 điểm tham quan chính trên địa bàn tỉnh
– Thành Hwaseong ở Suwon, đảo Oido ở Siheung, pháo đài Namhansanseong tại Gwangju, pháo đài Haengjusanseong ở Goyang…
○ Cung cấp thông tin đến các hiệp hội người khiếm thị & khiếm thính ở tỉnh Gyeonggi-do về lịch trình hoạt động của dịch vụ này ở từng điểm tham quan

Nhằm nâng cao mức độ hài lòng khi tham quan du lịch của người khiếm thị & khiếm thính, bắt đầu từ tháng 11, tỉnh Gyeonggi-do thực hiện cung cấp dịch vụ thuyết trình bằng ngôn ngữ tay tại các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh. Đây là dịch vụ thuyết trình về du lịch văn hóa sử dụng ngôn ngữ miêu tả và ngôn ngữ tay dành cho người khiếm thị và người khiếm thính.

Dịch vụ thuyết trình du lịch văn hóa khiếm thị sử dụng các giác quan xúc giác, thính giác hoặc mô tả khoảng cách, phương hướng dành cho người khiếm thị để giải thích về các điểm tham quan. Dịch vụ thuyết trình khiếm thính mang đến các nội dung giới thiệu về du lịch bằng ngôn ngữ tay dành cho người khiếm thính.

Để có thể cung cấp dịch vụ này, trong năm ngoái và năm nay, tỉnh đã tiến hành đào tạo, giáo dục cho hơn 60 thuyết trình viên du lịch văn hóa đang làm việc. Các thuyết trình viên du lịch văn hóa đã hoàn thành khóa học sẽ được phân bổ đến 26 điểm tham quan chính trong địa bàn tỉnh. Đặc biệt, để khuyến khích đối tượng người khiếm thị & khiếm thính sử dụng dịch vụ này, tỉnh đã và đang tiến hành quảng bá đến cộng đồng và các hiệp hội người khiếm thị, khiếm thính ở tỉnh Gyeonggi-do.

Tỉnh dự kiến trong năm sau sẽ tiếp tục mở rộng khóa đào tạo dành cho thuyết trình viên du lịch văn hóa để có thể nâng cao hơn mức độ hài lòng khi sử dụng các điểm tham quan của người khiếm thị & khiếm thính.

Trưởng phòng du lịch tỉnh Gyeonggi-do, ông Choi Yong-hoon đã cho biết “Khởi đầu cung cấp dịch vụ thuyết trình du lịch đáp ứng nhu cầu này là bước đệm để chúng tôi mở rộng khóa đào tạo về thuyết trình du lịch dành cho người khuyết tật, đồng thời cũng sẽ cố gắng nâng cao trình độ đào tạo hơn nữa”.