Tỉnh Gyeonggi đang tuyển dụng các trường đại học tham gia để bồi dưỡng 660 chuyên gia bán dẫn.

Đã tạod 2023-03-09 Số lượt truy cập 183

Nội dung

Cho đến hết ngày 14 tháng 3, Tỉnh Gyeonggi đang tổ chức tuyển chọn công khai các trường đại học tham gia dự án bồi dưỡng nhân lực chuyên gia trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Dự án bồi dưỡng nhân lực chuyên gia ngành công nghiệp bán dẫn tỉnh Gyeonggi’ là một dự án được thúc đẩy bởi tỉnh Gyeonggi cùng với Viện nghiên cứu công nghệ dung hợp thế hệ mới (sau đây gọi là Yong Ki-won) nhằm ổn định nguồn cung nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn tại tỉnh Gyeonggi. Dự án này sẽ bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật thực tế cho khoảng 660 nhân lực trong ba năm cho đến tháng 12 năm 2025.

Cụ thể, Tỉnh tìm hệ thống hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học có khoa liên quan đến chất bán dẫn trong tỉnh Gyeonggi, chia sẻ các khóa đào tạo và cơ sở thực hành về vật liệu, bộ phận và thiết bị bán dẫn, đồng thời cung cấp cơ hội thực tập cho các công ty tham gia để tăng cường đào tạo trong lĩnh vực này.

Cuộc tuyển dụng công khai này với việc tìm kiếm trường đại học, đã lấy sự liên danh liên kết đại học – trung học phổ thông – công nghiệp mà được cấu thành từ doanh nghiệp và trường dạy nghề làm đối tượng. Các trường đại học và trường dạy nghề tham gia phải có khoa liên quan đến bán dẫn và phải có khả năng cung cấp giáo dục thực hành bán dẫn. Tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ 1,35 tỷ KRW cho các trường đại học được lựa chọn trong 3 năm bắt đầu từ năm 2023.

Song Eun-sil (宋恩实), trưởng phòng Công nghiệp Bán dẫn tỉnh Gyeonggi cho biết: “Tôi hy vọng rằng nhiều trường đại học xuất sắc trong tỉnh Gyeonggi sẽ quan tâm và tham gia vào việc bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực chất bán dẫn. Tỉnh Gyeonggi sẽ dồn toàn lực để có thể cung cấp nguồn nhân lực thực hành xuất sắc trở thành nền tảng cho ngành công nghiệp chất bán dẫn.”

Trong khi đó, kết quả tình hình tuyển dụng công khai dự kiến sẽ công bố vào cuối tháng 3. Thông tin chi tiết về cuộc tuyển chọn công khai có thể tìm trên trang web Nuri củaViện nghiên cứu công nghệ dung hợp thế hệ mới.