Tỉnh chiêu mộ doanh nghiệp tham gia “Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga”… tư vấn chuyển giao kỹ thuật

Đã tạod 2021-05-20 Số lượt truy cập 19

Nội dung

○ Tỉnh Gyeonggi-do công bố Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga dành cho đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh
– Chiêu mộ 3 công ty tham gia Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6
– Hỗ trợ tư vấn tối đa 10 lần cho đối tượng doanh nghiệp trong tỉnh đang thực hiện hợp tác kỹ thuật với Nga
– Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu liên quan đến chuyển giao kỹ thuật và thương mại hóa với Nga cùng các nhà tư vấn của Quỹ bảo chứng kỹ thuật

Tỉnh Gyeonggi-do chiêu mộ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào “Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga” đến ngày 17 tháng 6.

Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga là dự án hỗ trợ kết nối với nhà tư vấn của Quỹ bảo chứng kỹ thuật để tư vấn chuyển giao kỹ thuật và công nghiệp với Nga, dành cho đối tượng doanh nghiệp đang hoặc có nguyện vọng hợp tác kỹ thuật với Nga.

Trước đó, tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga với Quỹ bảo chứng kỹ thuật, cơ quan chuyên đánh giá kỹ thuật vào ngày 15 tháng trước. Đợt chiêu mộ doanh nghiệp lần này nhằm đưa kỹ thuật gốc của Nga vào doanh nghiệp trong tỉnh như một biện pháp tiếp theo của thỏa thuận hợp tác, đánh giá giá trị kỹ thuật, hỗ trợ chuyên sâu hơn về mặt thương mại hóa kỹ thuật và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp toàn chu kỳ.

Doanh nghiệp được tuyển chọn vào “Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga” được tư vấn từ Quỹ bảo chứng kỹ thuật trong lĩnh vực chuyển giao kỹ thuật của Nga, đánh giá giá trị kỹ thuật, thương mại hóa kỹ thuật. Doanh nghiệp trong tỉnh thành công trong chuyển giao kỹ thuật của Nga có khả năng được nhận Bảo chứng chuyển giao tài sản tri thức (IP) của Quỹ bảo chứng kỹ thuật. Bảo chứng chuyển giao tài sản tri thức là bảo chứng giúp doanh nghiệp thương mại hóa, chuyển giao tài sản tri thức bằng cách bán, cho phép sử dụng, v.v.

Số lượng doanh nghiệp được tuyển chọn là 3 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp được tư vấn trong phạm vi 10 lần (trong khoảng 3 triệu won). Tư vấn dự kiến được thực hiện trong vòng khoảng 3 tháng, ngay tại công ty sau khi được tuyển chọn.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác cộng sinh thông qua hợp tác kỹ thuật giữa các doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi-do và nước Nga, tỉnh đã thành lập Trung tâm hợp tác kỹ thuật Gyeonggi-do và Nga, cơ quan chuyên phụ trách hợp tác kỹ thuật với Nga đầu tiên trong các chính quyền tự trị vào tháng 10 năm 2019, và đang xúc tiến vai trò nền tảng kết nối kỹ thuật.

Nga hiện đang sở hữu doanh nghiệp có kỹ thuật hiện đại liên quan đến công nghệ thông tin (IT)- trọng điểm của thời đại không gặp mặt trực tiếp, phần mềm, vật liệu, linh kiện và thiết bị. Tỉnh Gyeonggi-do đang sở hữu phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ có kỹ thuật mang tính thương mại hóa và vượt trội, đang cung cấp linh kiện, vật liệu cho Samsung, LG, Hyundai KIA Motors, v.v. Từ đó, sự hợp tác của cả hai đã và đang tạo ra đòn bẩy khả quan.

Doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ từ “Dự án hỗ trợ phát triển nâng cao bài toán đổi mới Nga” cần đăng ký tại Hệ thống quản lý thành quả Techno Park Gyeonggi (https://pms.gtp.or.kr/), hạn cuối vào ngày 17 tháng sau. Thông tin liên quan đến dự án có thể tham khảo tại trang chủ của Trung tâm hợp tác kỹ thuật Gyeonggi-do và Nga (http://grtp.or.kr), cần hỏi đáp liên hệ với người phụ trách Techno Park Gyeonggi (031-400-3731).

Người phụ trách của tỉnh đã phát biểu “Thông qua dự án được thực hiện với sự hợp tác của tỉnh Gyeonggi-do và Quỹ bảo chứng kỹ thuật, chúng tôi hi vọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Gyeonggi-do sẽ được hỗ trợ nhiều trong bước tiến chuyển giao kỹ thuật, đánh giá giá trị, thương mại hóa kỹ thuật của Nga”.