Startup Campus, trở thành sân chơi khởi nghiệp đầy ắp các ý tưởng mới

Đã tạod 2019-11-05 Số lượt truy cập 80

Nội dung

Tỉnh Gyeonggi, xúc tiến tái cơ cấu không gian khởi nghiệp “Startup Campus” để xây dựng Hub khởi nghiệp Gyeonggi

Xây dựng không gian khởi nghiệp dạng cộng đồng mang tính mở và đa dạng, không giới hạn độ tuổi, học lực, giới tính

Xây dựng không gian nuôi dưỡng khởi nghiệp có xét đến chu kỳ khởi nghiệp (dự bị – tiến hành khởi nghiệp – phát triển)

“Startup Campus”, Hub khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh Gyeonggi được kì vọng sẽ biến đổi và trở thành một không gian khởi nghiệp mạnh mẽ hơn với các chức năng nuôi dưỡng khởi nghiệp vào khoảng tháng 3 năm sau.

Vào chiều ngày 14, tại Startup Campus Pangyo đã diễn ra buổi “Báo cáo tiến hành thiết kế tái cơ cấu không gian khởi nghiệp Startup Campus”, đồng thời cũng là thời gian thảo luận sôi nổi về việc xây dựng không gian khởi nghiệp.

“Startup Campus” từ sau khi bắt đầu hoạt động vào tháng 03 năm 2016 tại khu Techno Valley Pangyo, đã và đang thực hiện vai trò là một Hub khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh Gyeonggi, hỗ trợ các mảng khởi nghiệp, sản xuất sản phẩm, thu hút đầu tư, tấn công vào thị trường nước ngoài… của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng trên cả việc hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp một cách đơn thuần, cần phải tăng cường chức năng để tái cấu trúc Startup Campus trở thành một không gian mà các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể phát triển thành các doanh nghiệp có tiềm năng mang tính toàn cầu, phù hợp với môi trường khởi nghiệp đang không ngừng phát triển.

Thông qua việc tái cấu trúc không gian khởi nghiệp này, tỉnh Gyeonggi có kế hoạch sẽ xây dựng một không gian Hub khởi nghiệp liên kết các cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp đang phân tán theo từng khu vực. Hơn nữa, tỉnh sẽ đảm bảo tối đa không gian nuôi dưỡng khởi nghiệp, và sẽ cung cấp nhiều cơ hội hoạt động cho nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hơn nữa.

Đặc biệt, tỉnh có phương châm sẽ tạo nên một cộng đồng mang tính đa dạng, hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp, nơi mà bất kì ai cũng có thể tìm đến, chỉ cần có ý tưởng và không giới hạn về độ tuổi, giới tính hay học lực. Để làm được điều đó, tỉnh sẽ xây dựng không gian dành cho những nữ doanh nhân khởi nghiệp, đồng thời cũng tạo nên không gian nuôi dưỡng khởi nghiệp tại nước ngoài.

Đồng thời, tỉnh sẽ gỡ bỏ một phần tường và vách ngăn, tạo nên không gian khởi nghiệp mở, mang đến không gian mà các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tự do giao lưu và hợp tác.

Cụ thể, tỉnh sẽ xem xét chu kỳ khởi nghiệp như dự bị – tiến hành khởi nghiệp – phát triển và xây dựng không gian theo cấu trúc: Tầng 1 là không gian mạng lưới khởi nghiệp, tầng 2 là không gian đào tạo khởi nghiệp, tầng 3 là không gian nuôi dưỡng khởi nghiệp cho các doanh nghiệp dự bị, tầng 4 là không gian hỗ trợ khởi nghiệp, tầng 5 là không gian nuôi dưỡng khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển, tầng 8 là không gian nuôi dưỡng khởi nghiệp cho các doanh nghiệp đang mong muốn tấn công vào thị trường nước ngoài.

Đến tháng 03 năm 2020, tỉnh dự kiến sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc không gian khởi nghiệp, và tỉnh sẽ xúc tiến liên kết với “Platform khởi nghiệp Gyeonggi”, là platform khởi nghiệp online sẽ được vận hành từ tháng 11 năm nay, đồng thời xây dựng hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện ở cả môi trường online và offline.

Một cán bộ đại diện tỉnh Gyeonggi cho biết “Việc đổi mới không gian lần này sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy hợp tác – giao lưu giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo nên các ý tưởng mới đầy sáng tạo”, và “Chúng tôi sẽ nỗ lực để phát triển Startup Campus trở thành sân chơi khởi nghiệp, là nơi các doanh nghiệp có thể sinh hoạt và làm việc.”