Khẩu hiệu của chính quyền dân cử Gyeonggi-do lần thứ 8 “Trung tâm của đổi mới, Gyeonggi của cơ hội”

Đã tạod 2022-06-27 Số lượt truy cập 47

Nội dung

○ Ủy ban điều hành công bố khẩu hiệu chính thức vào ngày 27 Mang triết lý của ứng viên Kim đắc cử “Tôi sẽ dẫn đầu sự phát triển của Đại Hàn Dân Quốc”
○ Điều hành ủy ban tỉnh dựa trên 3 giá trị “Cải cách”, “Cơ hội”, “Đoàn kết” Triết lý trọng điểm “Thực sự cầu thị” và “Công minh chính đại”
○ Khẩu hiệu phản ánh tầm nhìn “Cơ hội nhiều hơn, công bằng hơn, tốt hơn” Hình thành các TF hợp tác công-tư

Khẩu hiệu chính thức của Chính quyền dân cử Gyeonggi-do lần thứ 8” đã được công bố là “Trung tâm của đổi mới, Gyeonggi của cơ hội”.

Vào ngày 27, Ủy ban điều hành Chính quyền dân cử Gyeonggi-do lần thứ 8 đã công bố khẩu hiệu chính thức “Trung tâm của đổi mới, Gyeonggi của cơ hội” mang thông điệp tầm nhìn của Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi-do Kim Dong-yeon vừa đắc cử, phương hướng của tỉnh và giá trị, triết lý.

Khẩu hiệu “Trung tâm của đổi mới, Gyeonggi của cơ hội” đã công bố vào ngày này chứa đựng ý chí của ứng viên Kim đắc cử thông qua “Cải cách chính trị” và “Con đường vượt qua phe phái và hệ tư tưởng” để dẫn đầu đổi mới không chỉ tỉnh Gyeonggi-do mà cả toàn Hàn Quốc.

“Trung tâm của đổi mới” mang thông điệp triển vọng dẫn đầu đổi mới và tương lai tốt đẹp hơn bằng “chính sách gắn liền với đời sống” thật chi tiết và tỉ mỉ. “Gyeonggi của cơ hội” phản ánh phương hướng phát triển đổi mới cùng với người dân, dựa trên nền tảng mang đến nhiều cơ hội công bằng hơn và kết hợp với giao tiếp, hợp tác cùng người dân tỉnh.

Cùng với đó, “3 giá trị điều hành ủy ban tỉnh” đã được đưa ra là Cải cách, Cơ hội và Đoàn kết.

Điều này mang ý nghĩa thông qua “Cải cách” và “Cơ hội” để tạo ra một “Gyeonggi-do tốt đẹp hơn”, thông qua “Đoàn kết” để giải quyết mâu thuẫn giữa tất cả tầng lớp như hệ tư tưởng – tầng lớp – địa phương – giới tính.

Ủy ban điều hành cũng đã giải thích về triết lý điều hành tỉnh trọng điểm đã lựa chọn là “Thực sự cầu thị” và “Công minh chính đại” mang hàm ý của ứng viên Kim đắc cử mong muốn phát triển tỉnh theo con đường tập trung vào tinh thần của Thực học và dân sinh.

Thiết kế của khẩu hiệu chính thức là sự kết hợp mang tính hữu cơ của đồ họa mang màu xanh lục, xanh lam và xanh chuối.

Kết hợp theo hình thức hữu cơ biểu thị cho sự giao tiếp và hợp tác, màu xanh lục mang ý nghĩa của “cân bằng, “hài hòa”, màu xanh chuối mang ý nghĩa của “hạnh phúc”, “hòa bình” và màu xanh lam tượng trưng cho “ổn định”, “hy vọng”.

Trước đó, nhằm chuẩn bị cho khẩu hiệu thể hiện tầm nhìn của tỉnh là “Cơ hội nhiều hơn, công bằng hơn, tốt hơn” cùng với sự ra mắt của Ủy ban điều hành, tỉnh đã xây dựng “Lực lượng đặc nhiệm (TF) hợp tác công-tư nhằm xây dựng chiến lược thương hiệu” gồm tổ công tác của ủy ban tỉnh và các chuyên gia tư nhân.