Chính quyền tỉnh, biên soạn và phát “Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ” cho cảnh sát chuyên trách trường học (SPO)

Đã tạod 2020-08-12 Số lượt truy cập 30

Nội dung

○ Trung tâm phúc lợi và tư vấn thanh thiếu niên tỉnh Gyeonggi-do biên soạn “Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ”

– Hệ thống lại để giúp đoàn cảnh sát chuyên trách trường học có thể sử dụng một cách thuận tiện và thiết thực những tài nguyên của địa phương

Tỉnh Gyeonggi-do đã tham gia vào việc liên kết-hỗ trợ giữa Sở cảnh sát và Trung tâm phúc lợi và tư vấn thanh thiếu niên.

Trung tâm phúc lợi và tư vấn thanh thiếu niên tỉnh Gyeonggi-do đã biên soạn “Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ – Bản dành cho đoàn cảnh sát chuyên trách trường học (SPO)”, và ngày 10 vừa qua đã tổ chức lễ trao tặng sách tại trung tâm. Tại lễ trao tặng, có sự hiện diện của nhóm Mạng lưới an toàn cho thanh thiếu niên, phòng Nhi đồng và thanh thiếu niên Cục cảnh sát phía Nam Gyeonggi-do, Trung tâm phúc lợi và tư vấn thanh thiếu niên tỉnh Gyeonggi-do.

Quyển sách hướng dẫn này là phần công việc tiếp theo sau khi hội nghị hội đồng vận hành mạng lưới an toàn thanh thiếu niên được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái, tại đây hội nghị đã nêu ra tính cần thiết của việc đẩy mạnh kết nối thanh thiếu niên có nguy cơ, quyển sách này giúp cho các cảnh sát chuyên trách trường học có thể sử dụng thuận tiện, thiết thực các tài nguyên xã hội như Trung tâm phúc lợi và tư vấn thanh thiếu niên tỉnh Gyeonggi-do, Cơ quan chuyên môn bảo vệ trẻ em tỉnh Gyeonggi-do, Trung tâm bảo vệ trẻ em tạm thời.

Đại diện cảnh sát chuyên trách trường học Cục cảnh sát phía Nam Gyeonggi-do cho biết “Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ sẽ hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ, dẫn dắt thanh thiếu niên có nguy cơ của cảnh sát chuyên trách trường học” và “chúng tôi sẽ phát 150 quyển sách tại chương trình đào tạo dành cho cảnh sát chuyên trách trường học khu vực Nam Gyeonggi-do”.

Hiện tại mạng lưới an toàn thanh thiếu niên của tỉnh Gyeonggi-do đang được vận hành tại Khoa thanh thiếu niên tỉnh Gyeonggi-do theo Luật hỗ trợ phúc lợi thanh thiếu niên, sử dụng mạng lưới hợp tác ở địa bàn liên kết với các tài nguyên liên quan để cung cấp dịch vụ phù hợp với thanh thiếu niên có nguy cơ như tư vấn, bảo hộ, y tế, tự lập.