Bước đầu kỹ thuật số hóa nghiên cứu nông nghiệp! Viện Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh xây dựng “Nền tảng dữ liệu nghiên cứu kỹ thuật khoa học nông nghiệp”

Đã tạod 2022-06-10 Số lượt truy cập 51

Nội dung

○ Tích lũy các dữ liệu được xây dựng trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm và áp dụng vào nông nghiệp kỹ thuật số ngay tại địa điểm canh tác
– Thu thập, phân tích dữ liệu trồng trọt, đóng gói và phòng thí nghiệm → Tái cấu trúc dữ liệu theo từng mục đích sử dụng → Vận dụng dữ liệu vào từng bước nghiên cứu
○ Sau khi áp dụng thí điểm vào 5 loại cây trồng là lúa, đậu, ngô, v.v trong năm nay, dự kiến sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng vào cây trồng, nghiên cứu

Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Gyeonggi-do vào ngày 9 đã tổ chức Hội nghị báo cáo hoàn tất dự án dịch vụ “Nền tảng dữ liệu nghiên cứu kỹ thuật khoa học nông nghiệp” tại viện nghiên cứu ở Hwaseong.

Dự án này đã thu thập dữ liệu dựa trên nền tảng Đám mây (Cloud) về các ruộng vườn, vườn rau đang trồng thử nghiệm cây trồng chuyên biệt của địa phương để nhằm nâng cao hiệu suất nghiên cứu và xây dựng nền nông nghiệp kỹ thuật số bền vững trên nền tảng dữ liệu ngay tại hiện trường trồng trọt.

Nền tảng do viện kỹ thuật nông nghiệp xây dựng lần này là một hệ thống gồm 3 tính năng ▲ Giao diện người dùng (User Interface) phù hợp với từng người sử dụng như nhà nghiên cứu thử nghiệm trồng trọt, người quản lý vấn đề ▲ Hệ thống trồng trọt kỹ thuật số 5 loại cây chuyên biệt của địa phương (lúa, đậu, ngô, hoa hồng, các loại xương rồng) ▲ Xuất nhập và kiểm tra dữ liệu nghiên cứu tức thì.

Nền tảng thu thập, phân tích dữ liệu (như môi trường trồng trọt, thông tin sinh trưởng, v.v) được hình thành trong quá trình trồng trọt, đóng gói thí nghiệm cây trồng hoặc ở phòng thí nghiệm để từ đây có thể chia sẻ và sử dụng các dữ liệu liên quan theo từng giai đoạn nghiên cứu.

Viện kỹ thuật nông nghiệp sau khi vận hành thí điểm nền tảng với 5 loại cây trồng tương đối dễ tiêu chuẩn hóa và kỹ thuật số hóa dữ liệu nghiên cứu trong năm nay, sẽ tiếp tục mở rộng ra phạm vi các cây trồng và bài toán nghiên cứu khác. Khi đã tích lũy được dữ liệu trong khoảng 2~3 năm, dự kiến sẽ chia sẻ dữ liệu nghiên cứu này cho tất cả người dân.

Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Gyeonggi-do, Kim Seok-cheol đã cho biết “Chúng tôi xây dựng chiến lược trung dài hạn cho phát triển nền tảng lần này vào nửa cuối năm nay và sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi kỹ thuật số hóa đối với cây trồng và dữ liệu nghiên cứu. Đồng thời sẽ nghiên cứu cả phương án áp dụng kỹ thuật số hóa vào từng giai đoạn thu thập dữ liệu”.

Mặt khác, trước khi tổ chức Hội nghị báo cáo hoàn tất dự án, tỉnh cũng đã có đợt kiểm tra giữa kỳ đối với bài toán “Phát triển nền tảng dữ liệu nghiên cứu nhằm xây dựng Lab Kỹ thuật số” đang được thực hiện, đây cũng là một dự án nghiên cứu thử nghiệm trong năm nay, đồng thời hội ý về các điểm vấn đề, phương án vận hành và phát triển trong tương lai khi xúc tiến phát triển nền tảng này.