Bốn chợ bao gồm chợ Jeongok Yeoncheon được chọn là đối tượng “Dự án khác biệt hóa chợ mô hình tỉnh Gyeonggi-do 2021”

Đã tạod 2020-10-29 Số lượt truy cập 15

Nội dung

○ Chọn 4 chợ là đối tượng “Dự án đặc biệt hóa chợ mô hình tỉnh Gyeonggi-do 2021”

– Hai nơi là khu chấn hưng khu phố buôn bán mô hình tỉnh Gyeonggi-do (Chợ Sinjang Hanam, chợ Jeongok Yeoncheon)

– Một nơi là thị trường chia sẻ kinh tế mô hình phát triển cùng có lợi (chợ Songtan Pyeongtaek)

– Một nơi hình thành khu chợ xuất sắc của tỉnh Gyeonggi-do (chợ Gumaetan Suwon)

○ Tập trung nâng cao khả năng tự sinh tồn và phục hồi sinh khí kinh tế ngõ hẻm để khắc phục suy thoái do COVID-19

Bốn chợ trong tỉnh Gyeonggi-do bao gồm chợ Jeongok Yeoncheon, chợ Songtan Pyeongtaek… đã được chọn làm đối tượng của “Dự án khác biệt hóa chợ mô hình tỉnh Gyeonggi-do 2021”

Dự án này do chính quyền dân cử kỳ 7 tỉnh Gyeonggi-do thực hiện nhằm nâng cao nền tảng nghề nghiệp cho người tự doanh như tiểu thương ở chợ, chấn hưng khu phố buôn bán khu vực trung tâm cũ, phát triển kinh tế ngõ hẻm; năm nay chính quyền thực hiện tuyển chọn công khai cho chương trình “Khu vực chấn hưng khu phố buôn bán”, “Thị trường chia sẻ kinh tế mô hình phát triển cùng có lợi”, “Ươm mầm khu chợ xuất sắc tỉnh Gyeonggi-do”.

Ban đầu dự định thực hiện dự án vào năm sau, nhưng việc tuyển chọn đã được đẩy lên vào tháng 8 năm nay như là một giải pháp kinh tế cấp bách cho các khu chợ đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tỉnh mở tiểu ban thẩm định tuyển chọn gồm chuyên gia thuộc các lĩnh vực tham gia, kiểm tra tổng hợp chiến lược đặc biệt hóa, hiệu quả, năng lực…cuối cùng đã chọn ra được 4 chợ làm đối tượng của dự án.

Thứ nhất, “Khu chấn hưng khu phố buôn bán mô hình tỉnh Gyeonggi-do” là dự án chỉ định gộp chợ và khu phố buôn bán xung quanh thành một khu vực chấn hưng khu phố buôn bán, đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, thổi luồng sinh khí cho khu trung tâm thành phố cũ, có 2 chợ là chợ Sinjang Hanam và chợ Jeongok Yeoncheon được chọn.

Tỉnh hỗ trợ ngân sách phát triển khu phố buôn bán tối đa tới 4 tỷ won cho một khu vực chỉ định trong vòng 4 năm để sửa chữa cơ sở vật chất, marketing, tạo dựng không gian văn hóa, nghệ thuật…

Ngoài ra để khu buôn bán đó có thể tự sinh tồn và tạo được sức cạnh tranh khác biệt, tỉnh thành lập “Trung tâm chấn hưng khu phố buôn bán” chuyên phụ trách các dự án, tổ chức “Hội đồng chấn hưng khu phố buôn bán” – tổ chức dân sự tự chủ ở khu phố buôn bán mang tính chủ động, có sự tham gia của tiểu thương và chuyên gia.

Thứ hai, “Thị trường chia sẻ kinh tế mô hình phát triển cùng có lợi” là dự án tạo “không gian thương nghiệp chia sẻ” có sự tham gia của người bán là các chủ thể đa dạng tại địa điểm liên kết với chợ-ngõ hẻm buôn bán-chợ phiên 5 ngày. Tỉnh chọn chợ Songtan Pyeongtaek và rót ngân sách tối đa lên đến 200 triệu won.

Người dân, hợp tác xã, người nông dân, xe tải bán thức ăn… thông qua đoàn dự án thị trường chia sẻ và người quản lý cùng nhau tìm kiếm mặt hàng và chương trình mới có thể tạo ra lớp khách hàng mới, hình thành cộng đồng nơi tiểu thương và người dân có thể giao lưu hòa hợp, đánh thức khu vực buôn bán trở lại.

Thứ ba, “Ươm mầm khu chợ xuất sắc tỉnh Gyeonggi-do” là dự án có mục đích phát hiện những yếu tố đặc biệt của địa phương như tuyến tham quan…, liên kết điều này để tạo ra chợ có thương hiệu của khu vực như chợ trung tâm Hallyu.

Tỉnh chọn chợ Gumaetan Suwon để đầu tư 1 tỷ won ngân sách dự án hỗ trợ tổng hợp về bảo trì cơ sở vật chất, sử dụng không gian (hàng quán trống), quảng bá, marketing…

Ông Cho Jang Seok – Trưởng phòng tiểu công thương cho biết “Tỉnh Gyeonggi-do đang tìm kiếm và thực hiện nhiều biện pháp như nội tệ địa phương phiên bản giới hạn để hồi phục khẩn cấp kinh tế cho khu vực kinh tế ngõ hẻm hiện đang gặp khó khăn vì COVID-19”, và “sẽ thực hiện các dự án chất lượng để tăng cường khả năng tự sinh tồn của tiểu thương và đẩy mạnh kinh tế địa phương”.