. Báo cáo bắt buộc về lượng phát thải carbon khi xuất khẩu sang EU… Tỉnh Gyeonggi hỗ trợ chặt chẽ việc đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ.

Đã tạod 2024-04-07 Số lượt truy cập 32

Nội dung

Do Hệ thống điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), yêu cầu báo cáo bắt buộc về lượng khí thải carbon khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, đang được triển khai theo từng giai đoạn, tỉnh Gyeonggi và Trung tâm xúc tiến thương mại FTA của tỉnh Gyeonggi sẽ xúc tiến đào tạo và tư vấn để giúp các doanh nghiệp ứng phó hiệu quả.

Tỉnh Gyeonggi đang tuyển dụng các công ty tham gia “Tư vấn hỗ trợ tính toán lượng khí thải các-bon ứng phó với thuế biên giới các-bon tỉnh Gyeonggi 2024” đến ngày 19 tháng 4, đồng thời sẽ tổ chức các khóa đào tạo và hướng dẫn liên quan tại Cục quản lý doanh nghiệp liên doanh vừa và nhỏ khu vực Gyeonggi vào ngày 26 và 29 tháng 4.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) là một loại thuế quan thương mại do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với các sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ các quốc gia có lượng khí thải carbon dioxide cao. Vì đã được thí điểm từ tháng 10 năm ngoái nên bắt đầu từ năm nay, các công ty xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu phải báo cáo lượng khí thải carbon theo sản phẩm hàng quý. Các công ty áp dụng là các công ty xuất khẩu các mặt hàng như thép, xi măng, điện, phân bón, nhôm và hydro sang Liên minh Châu Âu (EU).

Đến năm 2025 chỉ có nghĩa vụ báo cáo phát thải nhưng từ năm 2026 sẽ bổ sung thêm việc xác minh phát thải, mua và nộp giấy chứng nhận CBAM. Theo đó, việc chuẩn bị trước là cần thiết cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ, ngoài 6 mặt hàng lớn hiện đang được áp dụng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến hóa chất hữu cơ và mặt hàng nhựa là mặt hàng có điều kiện mở rộng cũng phải chủ động ứng phó.

“Tư vấn hỗ trợ tính toán lượng khí thải các-bon ứng phó với thuế biên giới các-bon tỉnh Gyeonggi 2024” do tỉnh Gyeonggi chuẩn bị được chia thành Loại A (tăng cường năng lực) và Loại B (kế hoạch ứng phó cho 6 ngành công nghiệp lớn CBAM) và được hỗ trợ theo loại hình áp dụng CBAM.

Ngoài ra, ‘Dịch vụ chẩn đoán trước cho các công ty đến thăm quan để ứng phó với vấn đề trung hòa carbon’ đang được triển khai lần đầu tiên trong năm nay, sẽ đến thăm các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ thời gian và thông tin để nâng cao nhận thức khả năng ứng phó của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Gyeonggi bằng cách giới thiệu CBAM, xác định phản hồi của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp miễn phí thông tin về các dự án hỗ trợ liên quan cũng như các xu hướng trong nước và quốc tế quanh năm.

Vào ngày 26 và 29 tháng 4, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi đào tạo hướng dẫn về quản lý chuỗi cung ứng ESG và quy chế đối ứng, cũng như các xu hướng và biện pháp ứng phó CBAM. Để đáp ứng thuế biên giới carbon, các buổi đào tạo và cung cấp thông tin liên quan được tổ chức trực tuyến và ngoại tuyến ở mỗi khu vực trong suốt cả năm. Các công ty muốn tham gia có thể kiểm tra thông tin chi tiết và đăng ký trên trang web của Trung tâm FTA Gyeonggi (ggfta.or.kr).

Trước đây, tỉnh Gyeonggi và Trung tâm FTA Gyeonggi đã hỗ trợ tổng cộng 625 công ty bằng cách thực hiện hỗ trợ đào tạo và giải thích về “Thuế biên giới carbon và Quản lý môi trường, xã hội và quản trị (ESG)” cũng như tư vấn về tính toán lượng khí thải carbon để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Kyunggi chủ động ứng phó với những thay đổi trong quy định về carbon toàn cầu năm ngoái.

Ông Lee Min Woo, Trưởng phòng Thương mại và Đầu tư tỉnh Gyeonggi, cho biết:
“Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Gyeonggi cần phải chuẩn bị những phản ứng thiết thực trước những thay đổi trong môi trường thương mại đang nổi lên trên phạm vi quốc tế, chẳng hạn như thuế biên giới carbon và ESG. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ để đảm bảo khả năng cạnh tranh carbon bằng cách cung cấp thông tin nhanh chóng và tư vấn chặt chẽ để giành ưu thế trên thị trường carbon toàn cầu”.

Ngoài tư vấn về FTA, Trung tâm FTA của tỉnh còn cung cấp FTA, đào tạo và giới thiệu về thương mại- ngoại thương, hỗ trợ gia nhập nền tảng trực tuyến, lấy chứng nhận CPNP và Halal, tư vấn xuất khẩu đối ứng với các rào cản phi thuế quan và các dự án hỗ trợ GVC (chuỗi cung ứng toàn cầu). Để biết thêm thông tin về các dự án liên quan, vui lòng liên hệ với Trung tâm FTA Gyeonggi theo số 1688-4684.