MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

Chúng tôi tự hào về tất cả những điều chúng tôi có thể mang đến cho cư dân của mình. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc làm tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin về chất lượng cuộc sống

Hãy cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai của tỉnh Gyeonggi.Quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa và nghệ thuật độc đáo chỉ có ở tỉnh Gyeonggi.

Dù bạn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn, Gyeonggi-do sẽ cung cấp môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu của công ty bạn nhằm giúp công ty thành công và phát triển.

Chúng tôi xin hướng dẫn các thông tin hữu ích và đa dạng về tỉnh Gyeonggi tại đây.

Chào mừng quý vị đến với tỉnh Gyeonggi Một không gian hấp dẫn với nhiều khu phố tham quan và giải trí đa dạng.

ĐIềU HÀNH HộI đồNG NHâN DâN


go home button icon

Điều hành Hội đồng nhân dân

Quyền hạn và chức năng của Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi
Là cơ quan đại diện cho công dân bao gồm các nghị sĩ được tuyển chọn bởi nhân dân, có quyền biểu quyết để thẩm tra và quyết định chính sách và lập pháp của tỉnh Gyeonggi, gánh nặng của người dân, hay những nội dung khác liên quan đến điều hành chính sách của tỉnh Gyeonggi. Cụ thể là ban hành, sửa đổi và phế bỏ Điều lệ; thẩm tra, xác định ngân sách; phê duyệt quyết toán; đánh thuế và trưng thu các loại phí sử dụng, lệ phí, phí đăng ký, thuế vãng lai, v.v. ngoại trừ các loại phí được quy định trong pháp lệnh liên quan; lập và điều hành quỹ; tiếp nhận, xử lý các tài sản quan trọng; xây dựng, quản lý, xử lý các cơ sở công ích; thụ lý, xử lý các yêu cầu, từ bỏ quyền lợi hoặc nghĩa vụ phải chịu ngoài ngân sách. Hình thức nghị quyết thể hiện bằng Điều lệ, phê duyệt, chấp thuận.
Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi có quyền hạn của một cơ quan giám sát hành chính để điều tra, khắc phục những nội dung xử lý không thỏa đáng hoặc mang tính độc đoán của các phòng ban chấp hành bao gồm tỉnh Gyeonggi và Sở giáo dục tỉnh Gyeonggi. Để thực hiện được điều này, Hội đồng nhân dân có thể thực hiện thanh tra toàn bộ công việc hành chính mỗi năm 1 lần, điều tra các vấn đề đặc biệt thông qua nghị quyết của phiên họp tổng thể và khi cần thiết có thể kiểm tra tại địa phương hoặc yêu cầu ban chấp hành nộp các hồ sơ liên quan. Thống đốc tỉnh hoặc các lãnh đạo liên quan có thể tham dự Hội đồng nhân dân, báo cáo tình hình xử lý công việc hành chính hoặc đưa ra ý kiến, và khi có yêu cầu của Hội đồng nhân dân thì phải tham dự để trả lời các vấn đề liên quan.
Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi có chức năng xử lý các yêu cầu, tức là xử lý khi có yêu cầu đưa ra quy chế hoặc yêu cầu xử lý hành vi của công chức trong trường hợp người dân của tỉnh Gyeonggi hoặc người có liên quan đến tỉnh Gyeonggi đưa ra ý kiến, nguyện vọng đối với công tác chấp hành về mặt hành chính của tỉnh Gyeonggi, hoặc trường hợp quyền lợi của người dân bị xâm hại. Khi muốn yêu cầu lên Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi, phải xin giới thiệu của nghị sĩ rồi nộp Đơn yêu cầu. Hội đồng nhân dân sẽ không thụ lý các yêu cầu về việc can thiệp xét xử hoặc các nội dung vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi có chức năng tự chủ trong việc tự quyết định, điều hành các nội dung liên quan đến nghị sự và điều hành nội bộ.
assembly management image1
assembly management image2

Phiên điều hành
Hội đồng nhân dân không phải là cơ quan hoạt động bất cứ lúc nào mà chỉ hoạt động thời gian quy định, thời gian đó được xác định thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân và được gọi là phiên điều hành. Phiên họp tổng thể chỉ được tổ chức trong phiên điều hành để thẩm tra các vấn đề nghị sự, còn Ủy ban thì có thể tổ chức phiên họp trong phiên điều hành, hoặc kể cả sau khi kết thúc phiên điều hành theo nghị quyết của phiên họp tổng thể hoặc nếu có yêu cầu của các thủ trưởng cơ quan tự trị địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi tổ chức tổng cộng 140 ngày hội nghị trong một năm, trong đó hội nghị định kỳ hàng năm được tổ chức 2 lần, trong vòng 65 ngày và hội nghị bất thường được tổ chức trong vòng 20 ngày.

Vấn đề nghị sự
Trong số các vấn đề, tức các nội dung cần thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân địa phương, những nội dung có điều kiện hình thức đặc biệt, do nghị sĩ hoặc thủ trưởng đoàn thể tự trị địa phương trình lên thì được gọi là “vấn đề nghị sự”.

Ngân sách và quyết toán
Ngân sách là quy mô tồn tại trong một năm của tỉnh Gyeonggi và Sở giáo dục tỉnh Gyeonggi, được Hội đồng nhân dân thẩm tra và xác định khi Thống đốc tỉnh và Giám đốc sở giáo dục lập dự toán rồi đệ trình muộn nhất là 50 ngày trước khi bắt đầu năm kế toán tương ứng. Thống đốc tỉnh và Giám đốc sở giáo dục phải lập bản quyết toán và các hồ sơ chứng từ rồi đính kèm với bản ý kiến kiểm tra của ủy viên thanh tra được bầu chọn bởi Hội đồng nhân dân địa phương để xin phê duyêt của Hội đồng nhân dân.

Thanh tra và điều tra các công việc hành chính
Hội đồng nhân dân có thể thực hiện thanh tra các công việc hành chính trong vòng 14 ngày đối với các công việc của đoàn thể tự trị địa phương với chu kỳ mỗi năm 1 lần căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật tự trị địa phương đối với các cơ quan chấp hành, trường hợp có ít nhất 1/3 số nghị sĩ đương chức đưa ra ý kiến về các vấn đề đặc biệt trong số các công việc của đoàn thể tự trị địa phương thì Hội đồng nhân dân có thể tiến hành điều tra theo nghị quyết tại phiên họp tổng thể.
Khi cần thiết, Hội đồng nhân dân có thể kiểm tra tại địa phương, yêu cầu đệ trình hồ sơ, yêu cầu Thống đốc tỉnh, công chức liên quan hoặc người liên quan đến công việc tương ứng tham dự cuộc họp, tuyên thệ với tư cách hân chứng, rồi làm chứng hoặc đưa ra ý kiến với tư cách là người tham dự.
Người đưa ra lời chứng giả mạo có thể bị tố cáo, người được yêu cầu tham dự nếu không đáp ứng yêu cầu mà không có lý do chính đáng hoặc người từ chối làm chứng có thể bị phạt hành chính tối đa 5 triệu won.
Tỉnh hoặc cơ quan tương ứng khi nhận được yêu cầu khắc phục thì phải kịp thời xử lý, sau đó báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân.

Đề xuất yêu cầu
Việc yêu cầu đưa ra quy chế hoặc yêu cầu xử lý hành vi của công chức trong trường hợp người dân của tỉnh Gyeonggi hoặc người có liên quan đến tỉnh Gyeonggi đưa ra ý kiến, nguyện vọng đối với công tác chấp hành về mặt hành chính của tỉnh Gyeonggi, hoặc trường hợp quyền lợi của người dân bị xâm hại được gọi là đề xuất yêu cầu.
Khi muốn yêu cầu lên Hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi, người dân phải xin giới thiệu của nghị sĩ rồi nộp Đơn yêu cầu. Hội đồng nhân dân sẽ không thụ lý các yêu cầu về việc can thiệp xét xử hoặc các nội dung xúc phạm các cơ quan nhà nước.
* Điện thoại liên hệ: Phòng phụ trách chính sách Hội đồng nhân dân 031) 8008-7214

question iconBạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Người chịu trách nhiệm nội dung : Gyeonggi-do Provincial Office
Nội dung chỉ có thể được tái sử dụng/ tái phân phát nếu ghi rõ nguồn gốc và không sửa đổi và/ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại
cc
mobile global navigation menu close button