MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

Chúng tôi tự hào về tất cả những điều chúng tôi có thể mang đến cho cư dân của mình. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc làm tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin về chất lượng cuộc sống

Hãy cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai của tỉnh Gyeonggi.Quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa và nghệ thuật độc đáo chỉ có ở tỉnh Gyeonggi.

Dù bạn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn, Gyeonggi-do sẽ cung cấp môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu của công ty bạn nhằm giúp công ty thành công và phát triển.

Chúng tôi xin hướng dẫn các thông tin hữu ích và đa dạng về tỉnh Gyeonggi tại đây.

Chào mừng quý vị đến với tỉnh Gyeonggi Một không gian hấp dẫn với nhiều khu phố tham quan và giải trí đa dạng.

LịCH Sử


go home button icon

Lịch sử

Hội đồng Thứ nhất (từ 13/08/1956 đến 11/12/1960)
Các cố vấn cho Hội đồng Thứ nhất của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi được bầu chọn vào ngày 13/08/1956, từ 45 khu vực bầu cử của 2 thành phố và 17 quận, trừ Yeoncheon-gun vẫn chưa được khôi phục, và Ongjin-gun, nơi hoạt động bầu cử bị trì hoãn do quân luật. Nhiệm kỳ của các cố vấn đầu tiên này dự kiến là 4 năm, từ ngày 13/08/1956 đến 08/08/1960, tuy nhiên, đã được gia hạn thêm 4 tháng nữa, đến 11/12/1960, do việc bầu cử Hội đồng Thứ hai bị trì hoãn.

Ngày 13/08/1956:

Cuộc bầu cử Hội đồng Thứ nhất của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi (từ 45 khu vực bầu cử)

Ngày 03/09/2016:

Ra mắt Hội đồng Thứ nhất của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Hội đồng Thứ hai (từ 12/12/1960 đến 16/05/1961)
Hội đồng cấp Tỉnh Thứ hai ra mắt vào ngày 22/12/1960 và đã tổ chức phiên họp đặc biệt thứ 41 cũng như 6 phiên họp nữa (đến phiên họp thứ 46) cho đến khi Hội đồng bị buộc phải giải tán do cuộc đảo chính quân sự ngày 16/05/1961. Hội đồng đã bầu Ông Yang Jae-beom (Đảng Dân chủ Mới, Inch.n) làm Chủ tịch, Ông Lee Yoon-Yong (đại biểu tự do, Pyeongtaek) làm Phó Chủ tịch cũng như các đại biểu khác. Tương tự như Hội đồng Thứ nhất, Hội đồng Thứ hai có 5 ủy ban và 1 ủy ban đặc biệt, trong đó đáng chú ý là thành viên đứng đầu các ủy ban Giáo dục, Cộng đồng, Công nghiệp, Điều hành cũng như Ngân sách đều là các thành viên hội đồng không tham gia đảng phái, và đặc biệt đáng chú ý là thành viên được bầu làm người đứng đầu ủy ban kỷ luật là từ Đảng Dân chủ mới, một đảng đối lập.

Ngày 12/12/1960:

Bầu chọn 46 cố vấn cho Hội đồng Thứ hai của Hội Tỉnh Gyeonggi

Ngày 22/12/1960:

Ra mắt Hội đồng Thứ hai của Hội Tỉnh Gyeonggi

Ngày 16/05/1961:

Giải tán Hội đồng sau Sắc lệnh Chính phủ Số 4 và sự tiếp quản của quân đội

Hội đồng Thứ ba (từ 08/07/1991 đến 30/06/1995)
Hội đồng Tỉnh Gyeonggi với Hội đồng Thứ ba đã mở phiên họp đặc biệt thứ 48 liên quan tới việc ra mắt vào ngày 08/07/1991 cho tới phiên họp thứ 92 (tổng cộng 44 phiên họp) vào ngày 05/06/1995.
Hội đồng Thứ ba chia nhiệm kỳ của mình thành 2 năm đầu và 2 năm sau, có 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch và bao gồm 9 Ủy ban Thường trực và Ủy ban Đặc biệt, mỗi ủy ban với nhiệm kỳ 2 năm, bao gồm một Ủy ban Điều hành Hội đồng đặc biệt, tổng cộng 112 nhân viên, bao gồm Tổng Thư ký đã được bổ nhiệm để hỗ trợ cho Ban Thư ký Hội đồng, có nghĩa là trợ giúp xử lý các vấn đề của hội đồng. Có 10 phòng ủy ban chuyên gia để hỗ trợ cho các Ủy ban Thường trực gồm 7 bộ phận và 2 cán bộ. Trong thời gian 2 năm đầu, Ông Mr Yoo S.k-Bo (Đảng Dân chủ Tự do, Suwon) được bầu làm Chủ tịch, Ông Mr Han Gem-, (Đảng Dân chủ Tự do, Anyang) và Ông Mr Lee Jin-Chul (Đảng Dân chủ Tự do, Pocheun-gun) được bầu làm Phó Chủ tịch cho đến thời gian 2 năm sau, trong đó Ông Lee Jin-Chul được bầu làm Chủ tịch và Ông Chun Nak-Beom (Đảng Dân chủ Tự do, Pyeongtaek) và Ông Lee Dal-Seung (Đảng Dân chủ Tự do, Namyangju) được bầu làm Phó Chủ tịch.

Ngày 20/06/1961:

Bầu (117) cố vấn cho Hội đồng Thứ ba của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Ngày 08/06/1991:

Ra mắt Hội đồng Thứ ba của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Hội đồng Thứ tư (từ ngày 01/07/1996 đến 30/06/1998)
Hội đồng Tỉnh Gyeonggi tổ chức phiên họp đặc biệt thứ 93 trong nhiệm kỳ Hội đồng Thứ tư trong đó tất cả 136 thành viên đều tham dự vào ngày 14/07/1995 và bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch cũng như những người đứng đầu các Ủy ban thông qua bỏ phiếu mật nghị (một phương pháp bỏ phiếu không có ứng cử viên, mà thay vào đó sẽ viết ra các tên đề xuất). Hội đồng Thứ tư của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi lại được chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn dài 1 năm 6 tháng, có 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch và có thêm Ủy ban Văn hóa và Thông tin Công cộng cùng với 10 Ủy ban Thường trực và Đặc biệt khác, nâng tổng số lên 11 ủy ban. Trong kỳ đầu, Hội đồng đã bầu
Ông Yoo Jae-Eon (Đảng Dân chủ Tự do, Suwon) làm Chủ tịch, ông Jung Hyung-Man (Quốc Hội, Seongnam) và Ông Yoo Chun-Hyung (Hiệp hội Chính trị Nghị viện, Pyeongtaek) làm Phó Chủ tịch.
Tuy nhiên trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 của 100 phiên họp thường kỳ vào ngày 01/12/1995,
Ông Lee Gwang-Gu (Đại diện của Quốc Hội) đã được bầu để thay thế Ông Jung Hyung-Man làm Phó Chủ tịch sau khi ông này đã được phê duyệt từ chức tại phiên họp toàn thể thứ 3. Hơn nữa, do việc từ chức của Ông Yoo Jae-Eon cũng đã được thông qua vào phiên họp toàn thể thứ nhất trong phiên họp đặc biệt thứ 104 vào ngày 26/04/1996, Ông Kim Kyu-Bae (Đảng Hàn Quốc Mới, Yeoncheon-gun) được bầu làm Chủ tịch mới tại phiên họp toàn thể thứ 2 vào ngày 01/05 trong cùng năm đó. Tại kỳ thứ hai của Hội đồng, 132 có mặt tại Hội đồng đã bầu cả Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch mới tại phiên họp đặc biệt thứ 114 bắt đầu vào ngày 08/01/1997. Ông Hong Sung-Ho (Đảng Hàn Quốc Mới, Hwaseong-gun) được bầu làm Chủ tịch mới trong kỳ thứ hai trong khi Ông Lee Gye-S.k (Quốc Hội, Pyeongtaek) và Cho Won-geun (Hiệp hội Chính trị Nghị viện, Namyangju) được bầu làm Phó Chủ tịch mới.

Ngày 27/06/1995:

Bầu 136 cố vấn (từ 123 khu vực địa phương và 13 đại diện theo tỷ lệ) cho Hội đồng Thứ tư của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Ngày 14/07/1995:

Ra mắt Hội đồng Thứ tư của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Hội đồng Thứ năm (từ ngày 01/07/1998 đến 30/06/2002)
Hội đồng Thứ năm của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi bao gồm 88 thành viên địa phương và 9 người đại diện theo tỷ lệ, có nghĩa là tổng số thành viên đã giảm đi 39 người, từ 136 xuống 97 thành viên.
Chia theo đảng phái, có 66 thành viên (68,1%) thuộc Hiệp hội Chính trị Mới, 21 thành viên (21,6%) thuộc Đảng Quốc Đại và 10 thành viên (10,3%) từ Đảng Dân chủ Tự do Đoàn kết (không thương lượng). Theo tỷ lệ bỏ phiếu đại diện theo tỷ lệ, có 5 thành viên từ Quốc Hội, 3 thành viên từ Đảng Quốc Đại và 1 từ Đảng Dân chủ Tự do Đoàn kết. Trong số 97 cố vấn, 3 người là nữ (2 từ Quốc Hội và 1 từ Đảng Quốc Đại). Ngày 04/06/1998: Bầu các cố vấn cho Hội đồng Thứ năm của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi (88 khu vực địa phương và 9 đại diện theo tỉ lệ, với tổng cộng 97 thành viên)
Ngày 09/07/1998: Ra mắt Hội đồng Thứ năm của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi.

Ngày 04/06/1998:

Bầu các cố vấn cho Hội đồng Thứ năm của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi (88 khu vực địa phương và 9 đại diện theo tỉ lệ, với tổng cộng 97 thành viên)

Ngày 09/07/1998, 1998:

Ra mắt Hội đồng Thứ năm của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Hội đồng Thứ sáu (từ ngày 01/07/2002 đến 30/06/2006)
Hội đồng Thứ sáu của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi bao gồm 94 thành viên địa phương và 10 đại diện
theo tỷ lệ, với tổng cộng 104 thành viên, tăng lên 7 thành viên so với nhiệm kỳ trước có 97 thành viên.
Theo đảng phái, 92 thành viên (88,5%) là từ Đảng Quốc Đại, 10 thành viên (9,6%) từ Đảng Dân chủThiên niên kỷ, 1 thành viên (1%) từ Đảng Lao động Dân chủ và 1 thành viên (1%) không tham gia đảng phái. Tỷ lệ bỏ phiếu đại diện theo tỷ lệ đã bổ nhiệm 6 thành viên từ Đảng Quốc Đại, 3 thành viên từ Đảng Dân chủ Thiên niên kỷ và 1 thành viên từ Đảng Lao động Dân chủ. Trong số 104 cố vấn, 8 người là nữ (5 từ Đảng Quốc Đại, 2 từ Đảng Dân chủ Thiên niên kỷ và 1 từ Đảng Lao động Dân chủ).

Ngày 13/06/2002:

Bầu các cố vấn cho Hội đồng Thứ sáu của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi (94 khu vực địa phương và 8 đại diện theo tỉ lệ, với tổng cộng 104 thành viên).

Ngày 07/07/2002:

Ra mắt Hội đồng Thứ sáu của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Hội đồng Thứ bảy (từ ngày 01/07/2006 đến 30/06/2010)
Hội đồng Thứ bảy của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi bao gồm 108 thành viên địa phương và 11 đại diện theo tỷ lệ, với tổng cộng 119 thành viên, tăng lên 15 thành viên so với nhiệm kỳ trước có 104 thành viên.
Hội đồng Thứ bảy của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi mở phiên họp đặc biệt thứ 213 về việc ra mắt vào ngày 07/07/2006. Ông Yang Tae-Heung (Đảng Quốc Đại, Guri) được bầu làm Chủ tịch trong kỳ đầu, cùng với Ông Lee Ju-Sang (Đảng Quốc Đại, Pyeongtaek) và Jang Jeong-Eun (Đảng Quốc Đại, S.ngnam) làm Phó Chủ tịch. Với việc thành lập Ủy ban Môi trường Thành phố mới, giờ đây có 10 Ủy ban Thường trực và 2 Ủy ban Đặc biệt. Chủ tịch của kỳ sau là Ông Jin Jong-S.1 (Đảng Quốc Đại, Goyang) với Ông Jang Kyung-Soon (Đảng quốc Đại, Anyang) và Ông Lee Jae-Hyuk (Đảng Quốc Đại, Inch.n) là Phó Chủ tịch.

Ngày 13/05/2006:

Bầu các cố vấn cho Hội đồng Thứ bảy của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi (108 khu vực địa phương và 11 đại diện theo tỷ lệ, với tổng cộng 119 thành viên)

Ngày 14/07/2006:

Ra mắt Hội đồng Thứ bảy của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

Hội đồng Thứ tám (từ ngày 01/07/2010 đến 30/06/2014)
Hội đồng Thứ tám đã bầu ra 131 thành viên từ tổng cộng 112 khu vực bầu cử tại 31 thành phố và quận vào ngày 02/06/2010 và đã có bước đi mạnh mẽ đầu tiên trong các hoạt động nghị viện kéo dài 4 năm tại buổi lễ ra mắt vào ngày 13/07 cùng năm đó.
Với khẩu hiệu “Một hội đồng cởi mở kiểm soát hoạt động chính trị”, Hội đồng Tỉnh Gyeonggi dự định thực hiện mọi nỗ lực nhằm thực hành dân chủ tại cơ sở. Trong Hội đồng Thứ tám của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi này, 72 thành viên đến từ Đảng Dân chủ, 44 thành viên từ Đảng Quốc gia Mới, 2 thành viên từ Đảng Tiến bộ Đoàn kết, 2 thành viên từ Đảng Công lý Tiến bộ, 3 thành viên không tham gia đảng phái… với tổng cộng 130 thành viên lập ra 11 Ủy ban Thường trực sẽ tiến hành các hoạt động cho tới ngày 30/06/2014.

Ngày 02/06/2010:

Bầu các cố vấn cho Hội đồng Thứ tám của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi (112 khu vực địa phương và 12 đại diện theo tỉ lệ và 7 thành viên giáo dục, với tổng cộng 131 thành viên)

Ngày 07/07/2010:

Ra mắt Hội đồng Thứ tám của Hội đồng Tỉnh Gyeonggi

question iconBạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Người chịu trách nhiệm nội dung : Gyeonggi-do Provincial Office
Nội dung chỉ có thể được tái sử dụng/ tái phân phát nếu ghi rõ nguồn gốc và không sửa đổi và/ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại
cc
mobile global navigation menu close button