MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

Chúng tôi tự hào về tất cả những điều chúng tôi có thể mang đến cho cư dân của mình. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc làm tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin về chất lượng cuộc sống

Hãy cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai của tỉnh Gyeonggi.Quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa và nghệ thuật độc đáo chỉ có ở tỉnh Gyeonggi.

Dù bạn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn, Gyeonggi-do sẽ cung cấp môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu của công ty bạn nhằm giúp công ty thành công và phát triển.

Chúng tôi xin hướng dẫn các thông tin hữu ích và đa dạng về tỉnh Gyeonggi tại đây.

Chào mừng quý vị đến với tỉnh Gyeonggi Một không gian hấp dẫn với nhiều khu phố tham quan và giải trí đa dạng.

Tổ CHứC HộI đồNG NHâN DâN


go home button icon

Tổ chức Hội đồng nhân dân

Nghị sĩ
Được bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bí mật bởi những người dân trên đảo có độ tuổi từ 19 trở lên
Người có quyền được bầu cử: Người dân trong tỉnh có độ tuổi từ 25 trở lên, đang cư trú liên tục tại tỉnh Gyeonggi được ít nhất 60 ngày tính đến ngày bầu cử
Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ là 4 năm và được tính từ ngày tiếp theo của ngày kết thúc nhiệm kỳ của nghị sĩ tiền nhiệm.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ của nghị sĩ được tuyển chọn bổ sung thì bắt đầu từ khi xác định thắng cử, và bằng thời hạn nhiệm kỳ còn lại của người tiền nhiệm.
Nghĩa vụ của nghị sĩ
  • Ưu tiên lợi ích công và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình theo lương tâm
  • Có nghĩa vụ thanh liêm chính trức, duy trì phẩm chất đạo đức của một nghị sĩ
  • Không được lạm dụng quyền lực để câu kết với cơ quan tự trị địa phương, đoàn thể công cộng, doanh nghiệp và nhận quyền hạn, lợi ích về mặt tài sản hoặc địa vị, hoặc môi giới để mang lại lợi ích cho người khác
Hội đồng nhân dân lần thứ 9 tỉnh Gyeonggi: 127 nghị sĩ (115 nghị sĩ khu vực, 12 đại biểu theo tỷ lệ)

Chủ tịch, phó chủ tịch
Bầu cử bằng cách bỏ phiếu không ghi danh, nhưng tuyển chọn khi có sự tham dự của hơn một nửa số nghị sĩ đương chức và phải nhận được số phiếu bầu của hơn một nửa số nghị sĩ tham dự

Tổ chức:

1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch

Nhiệm kỳ:

2 năm (nửa kỳ đầu, nửa kỳ sau)

Nhiệm vụ của Chủ tịch:

Đại diện cho Hội đông, đưa ra quyết định, duy trì trật tự trong Hội đồng nhân dân, giám sát công việc của Hội đồng nhân dân, thỏa thuận với đại biểu của các đoàn thể tiếp xúc về các công việc chủ yếu liên quan đến điều hành Hội đồng nhân dân như tổ chức các nghị sự, tổ chức Hội đồng nhân dân, hợp tác đối ngoại, v.v.
Nhiệm vụ của Phó chủ tịch: Thay thế nhiệm vụ của Chủ tịch khi Chủ tịch gặp sự cố

assembly composition image1
assembly composition image2

Phiên họp tổng thể
Phiên họp tổng thể là một tập thể trong đó bao gồm toàn bộ các nghị sĩ của Hội đồng nhân dân, mội vấn đề trình lên Hội đồng nhân dân được quyết định cuối cùng thông qua nghị quyết của phiên họp này. Ngoại trừ các nội dung đặc biệt, những nội dung thông thường khác được quyết định thông qua biểu quyết với sự tham dự của hơn một nửa tổng số nghị sĩ đương chức và được sự tán thành của hơn một nửa số nghị sĩ tham dự. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cũng có quyền biểu quyết, nếu kết quả biểu quyết được coi là không thông qua nếu số phiếu tán thành bằng số phiếu phản đối.
Ủy ban
Hội đồng nhân dân sẽ thành lập các Ủy ban theo quy định trong Điều lệ để nâng cao hiệu quả và năng suất của các chương trình nghị sự, các Ủy ban này sẽ xem xét và xử lý các đề xuất, yêu cầu trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Kết quả thẩm tra của Ủy ban được báo cáo trong Phiên họp tổng thể, đóng vai trò cung cấp các tài liệu đánh giá cho phiên họp tổng thể và giúp đưa ra nghị quyết cuối cùng trong phiên họp tổng thể. Ủy ban bao gồm Ủy ban Thường vụ và Ủy ban Đặc biệt – là ủy ban xử lý các vấn đề đặc biệt của Hội đồng nhân dân.
Ủy ban Thường vụ: bao gồm 11 Ủy ban Thường vụ theo từng lĩnh vực như điều hành Hội đồng nhân dân, kế hoạch tài chính, kinh tế khoa học và công nghệ, v.v. Nghị sĩ sẽ trở thành một Ủy viên Thường trực. Chủ tịch Hội đồng nhân dân không được làm Ủy viên Thường trực (chỉ có thể kiêm nhiệm công việc của Ủy viên Ủy ban điều hành), và có nhiệm kỳ 2 năm.
Hội đồng nhân dân lần thứ 9: 11 Ủy ban Thường trực
Điều hành HĐND, Kế hoạch và tài chính, Kinh tế, khoa học và công nghệ, An ninh và hành chính công, Văn hóa, thể thao và du lịch, Quản lý nông nghiệp và biển, Y tế phúc lợi, Xây dựng và giao thông, Môi trường đô thị, Hợp tác đào tạo bình đẳng giới và gia đình, Đào tạo
Ủy ban đặc biệt: Được thành lập và quy định về thời hạn hoạt động theo nghị quyết của Phiên họp tổng thể trong trường hợp cần điều tra về các vấn đề đặc biệt hoặc liên quan đến thẩm quyền của nhiều Ủy ban Thường trực. Ủy ban đặc biệt phải trình báo cáo kết quả hoạt động lên phiên họp tổng thể trước khi kết thúc thời hạn hoạt động.

question iconBạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Người chịu trách nhiệm nội dung : Gyeonggi-do Provincial Office
Nội dung chỉ có thể được tái sử dụng/ tái phân phát nếu ghi rõ nguồn gốc và không sửa đổi và/ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại
cc
mobile global navigation menu close button