Thỏa sức ăn, uống và thưởng thức! Các lễ hội tháng 10 trù phú khắp mọi nơi tại tỉnh Gyeonggi

Đã tạod 2018-10-05 Số lượt truy cập 189

Nội dung

Icheon Rice Cultural Festival

• Lễ hội văn hóa gạo Icheon

• Địa điểm: Toàn bộ công viên Seolbong
• Thời gian: 17.10.2018 ~ 21.10.2018
• Địa chỉ: 167-29 Gyeongchung-daero 2697beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do
• Tư vấn: +82-31-644-4125, 4126
• Trang chủ: http://www.ricefestival.or.kr/

Uijeongbu Budaejjigae Festival

• Lễ hội Budaejjigae tại Uijeongbu

• Địa điểm: Phía trước cửa ra số 2, ga Jungang, tàu điện nhẹ Uijeongbu
• Thời gian: 20.10.2018 ~ 21.10.2018
• Địa chỉ: 11 Dasan-ro 747beon-gil, Joan-myeon, Namyangju-si, Gyeonggi-do
• Tư vấn: +82-31-576-6760
• Trang chủ: http://www.nyjdasan.or.kr/html/main.php

Paju Gaeseong Ginseng Festival

• Lễ hội đào Janghowon

• Địa điểm: Khu lễ hội đào trong Trung tâm phân phối hàng nông sản
• Thời gian: 14.09.2018 ~ 16.09.2018
• Địa chỉ: 332 Janghowon-ri, Janghowon-eup, Icheon-si, Gyeonggi-do
• Tư vấn: +82-31-641-5216
• Trang chủ: http://www.peachfestival.co.kr/

Rice Wine Festival

• Lễ hội nho Anseong

• Địa điểm: Khu vực văn phòng xã Seoun
• Thời gian: 14.09.2018 ~ 16.09.2018
• Địa chỉ: 23 Seounjungang-gil, Seoun-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do
• Tư vấn: +82-31-678-3733
• Trang chủ: https://www.anseong.go.kr/tour/contents.do?mId=0200000000

Yeoju Ogoknaru Festival 2018

• Lễ hội hoa mùa thu Goyang

• Địa điểm: Công viên hồ Ilsan
• Thời gian: 22.09.2018 ~ 09.10.2018
• Địa chỉ: 595 Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
• Tư vấn: +82-31-908-7750~3
• Trang chủ: https://www.flower.or.kr:5521/main/main.php