MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

Chúng tôi tự hào về tất cả những điều chúng tôi có thể mang đến cho cư dân của mình. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc làm tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin về chất lượng cuộc sống

Hãy cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai của tỉnh Gyeonggi.Quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa và nghệ thuật độc đáo chỉ có ở tỉnh Gyeonggi.

Dù bạn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn, Gyeonggi-do sẽ cung cấp môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu của công ty bạn nhằm giúp công ty thành công và phát triển.

Chúng tôi xin hướng dẫn các thông tin hữu ích và đa dạng về tỉnh Gyeonggi tại đây.

Chào mừng quý vị đến với tỉnh Gyeonggi Một không gian hấp dẫn với nhiều khu phố tham quan và giải trí đa dạng.

Hỗ TRợ XUấT KHẩU


go home button icon

Hỗ TRợ XUấT KHẩU

Điều hành Phòng thương mại Gyeonggi

Khái quát về hoạt động

Đóng vai trò là đầu mối liên hệ tại nước ngoài và hỗ trợ xuất khẩu mật thiết, phù hợp theo từng giai đoạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh, hỗ trợ marketing tại nước ngoài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức G-FAIR, tổ chức đoàn xúc tiến thương mại, mời các khách mua hàng bản địa đến thăm, tổ chức triểm lãm GBC tại nước ngoài, hiện đang xúc tiến mở rộng từ 11 chi nhánh tại 8 quốc gia lên 13 chi nhánh ở 10 quốc gia (Frankfurt, Nairobi)

Kết quả hoạt động năm 2017

Dịch vụ marketing ở nước ngoài, ký kết hợp đồng xuất khẩu trị giá 32.5 triệu USD cho 210 công ty, tổ chức 4 lần Hội chợ G-FAIR tại nước ngoài cho 290 công ty, tư vấn xuất khẩu trị giá 549 triệu USD, đoàn xúc tiến thương mại thực hiện tư vấn xuất khẩu 161 công ty với giá trị 166.6 triệu USD, Hội tư vấn xuất khẩu thực h iện mời 433 khách mua hàng đến thăm, tư vấn cho 1.117 công ty, tư vấn xuất khẩu trị giá 849 triệu USD, điều hành khu nhà chung cho 139 công ty trị giá 57 triệu USD, hỗ trợ 141 đợt công tác


Hội chợ G-FAIR tại nước ngoài

Khái quát về hoạt động

Tổ chức triển lãm nước ngoài tỉnh Gyeonggi để hỗ trợ thâm nhập thị trường nước mới nổi tại nước ngoài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh gặp khó khăn trong việc tham gia triển lãm riêng hoặc thiếu thông tin về thị trường nước ngoài, đồng thời hỗ trợ chi phí thuê gian hàng, chi phí thiết bị, phí phiên dịch, phí thu hút khách mua hàng tại bản địa, phí thuê xe, phí vận chuyển sản phẩm triển lãm bằng đường biển (giới hạn trong vòng 5 triệu won).

Kết quả hoạt động năm 2017

Tổ chức 5 lần triển lãm cho 305 công ty bao gồm Tokyo (45), Mumbai (68), Thượng Hải (42), Dubai (60), Hồ Chí Minh (80) tư vấn trị giá 622 triệu 480 nghìn USD, xúc tiến hợp đồng trị giá 290 triệu 718 nghìn USD.


Hỗ trợ khai thác thị trường tiên phong trong việc bồi dưỡng doanh nghiệp xuất khẩu toàn cầu

Khái quát về hoạt động

Các chuyên gia marketing địa phương đã sử dụng hệ thống marketing tiên tiến của tập đoàn để hỗ trợ quản lý sau GBC LA và hỗ trợ marketing đặc biệt nhằm tiến vào thị trường đồ uống giàu tiềm năng như Mỹ v.v.

Kết quả hoạt động năm 2017

Xúc tiến hợp tác với 5 công ty, 01 hợp đồng độc quyền, ký 13 hợp đồng, xúc tiến ký 23 hợp đồng, và số tiền hợp tác lên đến 2968 nghìn đô la.


Tổ chức triển lãm sản phẩm ưu việt của Hàn Quốc

Khái quát về hoạt động

Mời các cán bộ phụ trách mua hàng trong nước và khách mua hàng ở nước ngoài tham gia triển lãm tổng hợp về các doanh nghiệp vừa vả nhỏ quy mô lớn nhất trong nước, hỗ trợ khai thác thị trường trong và ngoài nước

  • 24 tháng 10 ~ 27 tháng 10 năm 2018. KINTEX (1 gian triển lãm) sẽ được tổ chức

Kết quả hoạt động năm 2017

Tổ chức từ ngày 1.11~4.11 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc (Kintex) (1 gian triển lãm), 915 doanh nghiệp vừa vả nhỏ, 1,136 gian hàng, 83,000 khách tham quan

  • 844 khách mua hàng nước ngoài tại 52 quốc gia
  • 345 Quản lý mua hàng người Hàn Quốc đến từ 141 công ty
  • Tư vấn 9.665 lượt trị giá 2.687,4 tỷ won/dự kiến ký kết 7,805 hợp đồng trị giá 568,3 tỷ won

Đào tạo nhà quản lý thương mại 4+ cho thanh niên Gyeonggi

Khái quát về hoạt động

Hỗ trợ tạo công ăn việc làm và giải quyết các vấn đề không tương hợp cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ hay những người khó tìm việc làm (thanh niên, sinh viên, du học sinh người nước ngoài, người đa văn hóa)

Kết quả hoạt động năm 2017

150 học viên được đào tạo, 138 học viên tốt nghiệp


Khu triển lãm tập thể/Khu triển lãm Gyeonggi tại nước ngoài

Khái quát về hoạt động

Thúc đẩy xuất khẩu như xây dựng Khu triển lãm tập thể/Khu triển lãm Gyeonggi ở những triển lãm có triển vọng tại nước ngoài, cử các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh sang để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách mua hàng, khai thác các mối giao dịch mới

Kết quả hoạt động của Khu triển lãm tập thể năm 2017

Hỗ trợ 7 lần cho 74 công ty
Tư vấn 1.771 lượt trị giá 143 triệu 906 nghìn USD
Xúc tiến ký kết 942 hợp đồng trị giá 66 triệu 76 nghìn USD

Kết quả hoạt động của Khu triển lãm Gyeonggi năm 2017

Hỗ trợ 13 lần cho 127 công ty
Tư vấn 2.221 lượt trị giá 240 triệu 520 nghìn USD
Xúc tiến ký kết 1.070 hợp đồng trị giá 66 triệu 176 nghìn USD


Tham gia riêng lẻ tại các triển lãm nước ngoài

Khái quát về hoạt động

Hỗ trợ một phần chi phí tham gia các triển lãm tại nước ngoài phù hợp với đặc điểm sản phẩm của công ty đối với các doanh nghiệp xuất khẩu đã được

Kết quả hoạt động năm 2017

Hỗ trợ cho 203 công ty
Tư vấn 2.126 lượt trị giá 252 triệu 264 nghìn USD
Xúc tiến ký kết 695 hợp đồng trị giá 23 triệu 666 nghìn USD


Hỗ trợ SOS cho doanh nghiệp xuất khẩu

Khái quát về hoạt động

Hỗ trợ toàn diện nhằm giải quyết những khó khan trong xuất khẩu của các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động thương mại tại tỉnh Gyeonggi và các doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó khăn trong vấn đề xuất khẩu

Kết quả hoạt động năm 2017

Hoàn tất hỗ trợ cho 544 công ty
Tư vấn khó khăn trong xuất khẩu cho 251 công ty, điều tra tín dụng của 64 khách mua hàng
Khảo sát 79 thị trường tại nước ngoài, chế tác 114 catalog
Biên phiên dịch 20 lượt, tư vấn xuất khẩu 16 lượt


Xuất nhập khẩu Người cố vấn doanh nghiệp

Khái quát về hoạt động

Hỗ trợ tiếp thị ở nước ngoài như nghiên cứu thị trường nước ngoài, phát hiện người mua, dịch và hỗ trợ dịch thuật thông qua sự hỗ trợ phù hợp của các chuyên gia thương mại và các công ty xuất khẩu

Kết quả hoạt động năm 2017

Hỗ trợ cho 105 công ty tư vấn (15 cố vấn xuất khẩu)


Hỗ trợ phí bảo hiểm xuất khẩu

Khái quát về hoạt động

Tích cực khai thác, xúc tiến các thị trường ở nước ngoài và các hoạt động xuất khẩu thông qua việc giải quyết các nguyên nhân gây lo lắng cho doanh nghiệp bằng cách đền bù tổn thất do rủi ro tín dụng, rủi ro bất thường phát sinh trong giao dịch xuất khẩu của các doanh nghiệp

Kết quả hoạt động năm 2017

Hỗ trợ cho 1.762 công ty
– Hạng mục bảo hiểm: 1.422 công ty
– Hạng mục bảo lãnh: 340 công ty


Hỗ trợ xin chứng nhận quy cách tại nước ngoài

Khái quát về hoạt động

Giải quyết bức tường ngăn cách về mặt công nghệ trong thương mại thông qua công tác hỗ trợ một phần chi phí trong việc xin chứng nhận quy cách tại nước ngoài mà các đối tượng quốc gia xuất khẩu yêu cầu.

Kết quả hoạt động năm 2017

Hỗ trợ chi phí xin chứng nhận cho 73 công ty


Hợp tác giao lưu giữa các doanh nghiệp xuất khẩu

Khái quát về hoạt động

Khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu và khen thưởng những người có công nhằm thúc đẩy tinh thần và nâng cao vị thế của các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ

Kết quả hoạt động năm 2017

Chuẩn bị khen thưởng 12 người có công, chứng nhận 100 doanh nghiệp tiên phong trong xuất khẩu (vào ngày doanh nghiệp xuất khẩu – 12.12)


Điều hành khu hợp tác nước ngoài

Khái quát về hoạt động

Hỗ trợ hiệu quả cho nghiệp vụ giao lưu thương mại và ngoại giao địa phương bằng cách ủy thác điều hành khu hợp tác

Kết quả hoạt động năm 2017

Có 5 cán bộ đang hoạt động ủy thác tại 5 quốc gia


Hỗ trợ đoàn xúc tiến thương mại

Khái quát về hoạt động

Điều hành hội tư vấn xuất khẩu và khách mua hàng bản địa, tổ chức đoàn xúc tiến thương mại bao gồm các doanh nghiệp trong tỉnh thiếu kinh nghiệm về marketing tại nước ngoài với trọng tâm là các thị trường mới nổi, thị trường có triển vọng tại nước ngoài

Kết quả hoạt động năm 2017

Hỗ trợ 22 lần cho 250 doanh nghiệp
Tư vấn 2.899 lượt trị giá 406 triệu 546 triệu USD
Xúc tiến ký kết 1.561 hợp đồng trị giá 191 triệu 354 nghìn USD


Khai thác xuất khẩu tại các thị trường có triển vọng ở WTO-FTA

Khái quát về hoạt động

Ký hợp đồng với WTO và hỗ trợ khai thác thị trường trọng tâm trong khu vực có triển vọng xuất khẩu

Kết quả hoạt động năm 2017

mời Buyers nước ngoài tổ chức tư vấn xuất khẩu lần thứ 6 và ký được 1400 hợp đồng trị giá 150.679 nghìn đô la Mỹ/ tổ chức cử đoàn khai thác thị trường xuất khẩu lần thứ 9, ký hợp đồng 753 cái với giá trị 109.190 nghìn đô la.


Hỗ trợ doanh nghiệp chuyên môn hóa thâm nhập thị trường Nhật Bản

Khái quát về hoạt động

Hỗ trợ thâm nhập thị trường Nhật Bản thông qua đánh giá, hoàn thiện công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sở hữu công nghệ ưu việt, phân tích thị trường Nhật Bản, giới thiệu khách mua hàng

Kết quả hoạt động năm 2017

“Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyên môn hóa thâm nhập thị trường Nhật Bản”: Tổ chức Hội tư vấn kết nối với sự tham gia của 10 công ty, tư vấn 82 lượt trị giá 10 triệu 200 nghìn USD/xúc tiến ký kết 31 hợp đồng trị giá 4 triệu 50 nghìn USD


Marketing nước ngoài trực tuyến tại Gyeonggi NEXT

Khái quát về hoạt động

Hỗ trợ mở rộng xuất khẩu bằng cách sử dụng hệ thống marketing tại nước ngoài trực tuyến (B2B, B2C, O2O) cho các doanh nghiệp mới xuất khẩu và thiếu nhân lực chuyên trách về xuất khẩu

Kết quả hoạt động năm 2017

149 công ty B2B, cung cấp thông tin người mua quốc tế, 50 công ty B2C, 125 công ty O2O, 25 công ty chuyên về tổ hợp mua sắm bán hàng trực tiếp


Hỗ trợ sử dụng FTA

Khái quát về hoạt động

Tư vấn, xin xác nhận của bên thứ 3 về giấy chứng nhận xuất xứ cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ thiếu thông tin liên quan đến FTA và thiếu nhân lực chuyên mô

Kết quả hoạt động năm 2017

Hỗ trợ tư vấn về FTA cho 1.948 công ty/tư vấn 1:1 cho 437 công ty/tổ chức 90 buổi đào tạo và thuyết trình cho 2.280 công ty/xin xác nhận trước về giấy chứng nhận xuất xứ cho 295 công ty/Tăng cường đào tạo nhân lực FTA ở các trường trung học chuyên biệt và trường đại học lần 2 đã tổ chức đào tạo 54 người

question iconBạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Người chịu trách nhiệm nội dung : Gyeonggi-do Provincial Office
Nội dung chỉ có thể được tái sử dụng/ tái phân phát nếu ghi rõ nguồn gốc và không sửa đổi và/ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại
cc
mobile global navigation menu close button