MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

Chúng tôi tự hào về tất cả những điều chúng tôi có thể mang đến cho cư dân của mình. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc làm tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin về chất lượng cuộc sống

Hãy cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai của tỉnh Gyeonggi.Quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa và nghệ thuật độc đáo chỉ có ở tỉnh Gyeonggi.

Dù bạn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn, Gyeonggi-do sẽ cung cấp môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu của công ty bạn nhằm giúp công ty thành công và phát triển.

Chúng tôi xin hướng dẫn các thông tin hữu ích và đa dạng về tỉnh Gyeonggi tại đây.

Chào mừng quý vị đến với tỉnh Gyeonggi Một không gian hấp dẫn với nhiều khu phố tham quan và giải trí đa dạng.

QUY TRìNH Dự THảO LUậT


go home button icon


Quy trình Dự thảo Luật

Đệ trình (Dự Luật)
 • Đệ trình cho Thống đốc Tỉnh Gyeongggi hoặc tổng giám sát giáo dục
 • Đề xuất tới ủy ban thường trực
 • Dự luật của đại biểu (Từ Một phần năm đại biểu đăng ký trở lên hoặc có chữ ký của từ mười đại biểu trở lên)
Đăng ký
 • Sau khi kiểm tra định dạng, Văn phòng Nội vụ hành chính đăng ký dự luật
 • Số dự luật được gán theo thứ tự trong danh sách
Phân phát
 • Dự luật được gửi cho mỗi đại biểu trong hội đồng qua hòm thư đã đăng ký
 • Phân phát báo cáo thảo luận của ủy ban thường trực tại các phiên họp toàn thể
Báo cáo tại phiên họp toàn thể
 • Chủ tịch báo cáo dự luật đề xuất với phiên họp toàn thể
Gửi lại cho Ủy ban thường trực
 • Chủ tịch gửi mỗi dự luật lại cho ủy ban thường trực tương ứng
 • Nếu chương trình nghị sự không rõ ràng, Ủy ban thường trực tương ứng thảo luận với ban chỉ đạo và ra quyết định
Thảo luận với Ban chỉ đạo
 • Trình bày về mục đích của dự luật → Tư vấn của Ủy ban xem xét & báo cáo → Câu hỏi & Trả lời → Tiến hành bỏ phiếu
 • Kiểm tra xem Dự luật pháp lệnh có mâu thuẫn với luật pháp chế tài cao hơn hay không
 • Nếu ngân sách sử dụng là cần thiết và quan trọng, phải tham khảo ý kiến của thống đốc tỉnh
Báo cáo về nghị sự của Ủy ban thường trực
 • Nộp báo cáo bằng văn bản về tiến độ và kết quả thảo luận và các vấn đề cần thiết khác cho Chủ tịch
 • Tiến trình nghị sự, tóm tắt dự luật đề xuất, tóm tắt ý kiến đánh giá của cố vấn ủy ban, tóm tắt các sửa đổi khi được thông qua, Kết quả nghị sự, v.v.
Chuyển giao
 • Dự luật pháp lệnh: Chuyển giao cho thống đốc thành phố trong vòng năm ngày
 • Dự luật ngân sách: Chuyển giao cho thống đốc thành phố trong vòng ba ngày

question iconBạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Người chịu trách nhiệm nội dung : Gyeonggi-do Provincial Office
Nội dung chỉ có thể được tái sử dụng/ tái phân phát nếu ghi rõ nguồn gốc và không sửa đổi và/ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại
cc
mobile global navigation menu close button