MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

Chúng tôi tự hào về tất cả những điều chúng tôi có thể mang đến cho cư dân của mình. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc làm tại Hàn Quốc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông tin về chất lượng cuộc sống

Hãy cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai của tỉnh Gyeonggi.Quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa và nghệ thuật độc đáo chỉ có ở tỉnh Gyeonggi.

Dù bạn đang điều hành doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn, Gyeonggi-do sẽ cung cấp môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu của công ty bạn nhằm giúp công ty thành công và phát triển.

Chúng tôi xin hướng dẫn các thông tin hữu ích và đa dạng về tỉnh Gyeonggi tại đây.

Chào mừng quý vị đến với tỉnh Gyeonggi Một không gian hấp dẫn với nhiều khu phố tham quan và giải trí đa dạng.

KHáCH SạN


go home button icon

Sang trọng Bậc nhất

Hotel Deluxe 1st Info
Địa điểm Tên Địa chỉ Số lượng phòng Điện thoại Trang web
Suwon Ramada Plaza Suwon #150, Jungbu-daero, Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do 249 Phòng +82-31-230-0001 http://www.ramadaplazasuwon.com
Goyang Khách sạn MVL 20, Taegeuk-ro, Ilsandong-gu, Goyang, Gyeonggi-do 377 Phòng +82-31-927-7700 http://www.mvlhotel.com/kintex/
Yeoju Khách sạn Sunvalley 45, Gangbyeonyuwonji-gil, Yeoju, Gyeonggi-do 203 Phòng +82-31-880-3889 http://www.sunvalleyhotel.co.kr
Hwaseong Rolling Hills 290, Sicheong-ro, Hwaseong, Gyeonggi-do 228 Phòng +82-31-268-1000 http://www.rollinghills.co.kr

Sang trọng Thứ Nhì

Hotel Deluxe 2nd Info
Địa điểm Tên Địa chỉ Số lượng phòng Điện thoại Trang web
Suwon Khách sạn Value Hotel Highend 299, Hyowon-ro, Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do 300 Phòng +82-31-230-6000 http://valuehighend.com
Suwon Khách sạn IBIS Ambassador 132, Gwongwang-ro, Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do 240 Phòng +82-31-211-6666 https://ibis.ambatel.com/suwon
Suwon Khách sạn Castle 203, Jungbu-daero, Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do 92 Phòng +82-31-230-5000 http://www.hcastle.co.kr
Bucheon Koryo Hotel 66, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon, Gyeonggi-do 127 Phòng +82-32-329-0001 http://www.koryohotel.co.kr
Icheon Khách sạn Miranda 45, Jungricheon-ro 115-beongil, Echeon, Gyeonggi-do 209 Phòng +82-31-8036-9000 http://www.mirandahotel.com
Pyeongtaek Khách sạn Shine Pyeongtaek (Khách sạn cho khách du lịch của cựu ngôi sao Pyeongtaek) 39-15, Pyeongtaekho-gil, Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek, Gyeonggi-do 87 Phòng +82-31-639-5000 http://www.hshine.co.kr/
Hwaseong Shilla Stay 161, Nojak-ro, Hwaseong, Gyeonggi-do 286 Phòng +82-31-683-8899 http://stay.shilla.net/dongtan/index.do
Hwaseong Ramada Dongtan 199, Nojak-ro, Hwaseong, Gyeonggi-do 150 Phòng +82-70-7123-7000 http://www.ramada-dongtan.com

Hạng nhất

Hotel 1st Class Info
Địa điểm Tên Địa chỉ Số lượng phòng Điện thoại Trang web
Suwon Polaris Tourist Hotel 27, 13-beongil, Sohyang-ro, Wonmi-gu, Bucheon, Gyeonggi-do 96 Phòng +82-31-246-4141 http://www.polarishotel.co.kr
Suwon Landmark Hotel 1591, Bongyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 106 Phòng +82-31-224-1100 http://www.landmarkhotel1.com
Suwon Hotel Korea 62, Gwongwang-ro 175beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 70 Phòng +82-31-221-5678 http://www.koreatouristhotel.com
Suwon Hotel Ritz 44-11, Gwongwang-ro 134beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 60 Phòng +82-31-202-3773 http://www.hotelritz.co.kr
Suwon Hotel Regency 159, Maesan-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 63 Phòng +82-31-895-5000 http://www.htregency.co.kr
Yongin Benikea Hotel Win 212, Sinjeong-ro, Giheung-gu, Yongin, Gyeonggi-do 67 Phòng +82-31-444-6600
Anyang Hotel Sogno 2, Hyeonchung-ro, Manan-gu, Anyang, Gyeonggi-do 48 Phòng +82-31-448-6671 http://www.hotelsogno.co.kr
Anyang Samwon Plaza Hotel 7, Jangnae-ro 139beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 75 Phòng +82-31-585-6440 http://www.samwonhotel.co.kr
Gapyeong Gapyeong Seorak Tourist Hotel 1808-20, Yumyeong-ro, Seorak-myeon, Gapyeong, Gyeonggi-do 39 Phòng +82-2-504-6700 http://gshotel.co.kr/
Gwangmyeong Gwangmyeong Tourist Hotel 16-18, 854-beongil, Ori-ro, Gwangmyeong, Gyeonggi-do 53 Phòng +82-31-404-7711 http://www.kmhotel.co.kr
Gwangmyeong Hotel Grace 2, Byeolyangsangga-ro, Gwacheon, Gyeonggi-do 20 Phòng +82-2-2625-2000 http://hotelgrace6700.tnaru.net/web/index
Gwangmyeong Hotel Diana 27, Digital-ro, Gwangmyeong, Gyeonggi-do 80 Phòng +82-2-2619-3001 http://www.hoteldiana.co.kr
Gimpo Yakam Hotel 965-7, Yakam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do 71 Phòng +82-31-989-7000 http://www.yakam.co.kr
Seongnam Hotel Gallery 321, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 110 Phòng +82-32-323-1500 http://www.galleryhotel.co.kr
Seongnam JSKing Hotel 67, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 44 Phòng +82-31-711-6900 http://www.jskinghotel.com
Siheung Hotel Bellagio 4, 13-beongil, Yeonseong-ro, Siheung, Gyeonggi-do 54 Phòng +82-31-702-8200 http://www.hotelbellagio.co.kr
Siheung Siheung Hotel 21, Pyeongansangga 4-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do 250 Phòng +82-31-433-0001 http://www.siheunghotel.net
Ansan Hivice Hotel 885, Jungang-daero, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 60 Phòng +82-31-410-6350 http://www.hivicehotel.com
Ansan Hotel Laseong 107-36,Hwarang-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do “ 84 Phòng +82-31-480-6161
Anseong Prada Hotel 1137, Manse-ro, Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do 33 Phòng +82-31-653-4000 http://www.pradahotel.net/
Yangpyeong The Bloom Vista 316, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 292 Phòng +82-31-770-8888 http://www.bloomvista.co.kr
Pyeongtaek Prince Hotel 80, 15-beongil, Milwol-ro, Pyeongtaek, Gyeonggi-do 60 Phòng +82-31-611-6000 http://www.princetouristhotel.com/
Pyeongtaek Hotel Kabo 18-10, 76-beongil, Pyeongtaek 5-ro, Pyeongtaek, Gyeonggi-do 105 Phòng +82-31-658-7700 http://www.hotelkabo.com
Pyeongtaek Songtan Hotel 6, Mirwol-ro 43beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 122 Phòng +82-31-666-5101 http://www.songtanhotel.co.kr

Hạng hai

Hotel 2nd Class Info
Địa điểm Tên Địa chỉ Số lượng phòng Điện thoại Trang web
Suwon Central Hotel 84, Haenggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 40 Phòng +82-31-246-0011 http://www.suwoncentral.com/
Suwon Hotel Ilmare 12, Gwongwang-ro 123beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 40 Phòng +82-31-417-4321 http://www.hotelilmare.co.kr
Suwon Kinikea Suwon Hotel 9, Hyowon-ro 266beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 40 Phòng +82-31-233-1123 http://www.joahotel.com
Gunpo Smart Tourist Hotel 697, Gunpo-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do 52 Phòng +82-31-236-7112 http://www.smarthotel.co.kr/
Dongducheon Yurim Hotel 728, Saengyeon-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi-do 32 Phòng +82-31-454-5005 http://yulimhotel.com/
Bucheon Theme Park 69, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 100 Phòng +82-31-865-2101 http://www.themehotel.co.kr/
Bucheon Hotel New Prince in Bucheon 510, Buil-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 33 Phòng +82-32-329-1100 http://www.hotelbucheon.co.kr/kr/index/
Bucheon Hotel New Prince in Bucheon 510, Buil-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 50 Phòng +82-32-614-7500 http://www.hotelbucheon.co.kr
Bucheon Ever Tourist Hotel 18-21, Gilju-ro 121beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 55 Phòng +82-32-614-7500 http://www.hotelever.net/
Seongnam Hotel S.R. 9, Hwangsaeul-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 66 Phòng +82-32-326-2002 http://www.srhotel.co.kr
Seongnam Vine Tourist Hotel 184, Sanseong-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 66 Phòng +82-31-702-6565 http://www.hotel-vine.co.kr/
Ansan Rio Tourist Hotel 19, Guryong-ro 1-gil, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 52 Phòng +82-31-834-8383 http://www.riohotel.co.kr
Ansan Taepyeongyang Tourist Hotel 11, Seoam-ro 2-gil, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 50 Phòng +82-31-721-3353 http://www.tpyhotel.co.kr
Ansan Seoul Tourist Hotel , Seoam-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 34 Phòng +82-31-417-4100 http://None
Yeoncheon Royal Residence 339-10, Hyeonmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do 18 Phòng +82-31-407-1111 http://www.royalresidence.kr
Pyeongtaek Songtan Metro Hotel 24, Gwangwangteukgu-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 50 Phòng +82-31-668-0002 http://www.songtanmetrohotel.co.kr/

Hạng Ba

Hotel 3rd Class Info
Địa điểm Tên Địa chỉ Số lượng phòng Điện thoại Trang web
Suwon The Most hotel 55, Gyeongsu-daero 446beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 45 Phòng +82-31-239-8888 http://www.themosthotel.com
Suwon Silk Road Hotel 27-19, Ingye-ro 94beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 50 Phòng +82-31-232-9981 http://www.hotelsilkroad.co.kr
Anyang KOAM Hotel 101, Manan-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 40 Phòng +82-31-445-6601 http://www.koamhotel.com
Goyang Hotel Cleopatra 34, Jangbaek-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 58 Phòng +82-31-908-0062 http://www.hotelcleopatra.co.kr
Dongducheon Dongducheon Tourist Hotel 2497, Pyeonghwa-ro, Dongducheon-si, Gyeonggi-do 32 Phòng +82-31-862-7171 http://None
Ansan Luxury Hotel 945, Jungang-daero, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 108 Phòng +82-31-475-1648 http://www.luxury-hotel.kr/
Osan Luxury Tourist Hotel 31, Gyeonggi-daero, Osan-si, Gyeonggi-do 50 Phòng +82-31-378-8013 http://None
Uijeongbu JBIS Hotel 19-7, Cheongsa-ro 6beon-gil, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 58 Phòng +82-31-836-4500 http://www.jbishotel.com/
Pyeongtaek World Hotel 117, Gukje-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 49 Phòng +82-31-667-5300 http://www.worldhotel21.com

Nhà nghỉ cho giới trẻ

Hotel Youth Hostel Info
Địa điểm Tên Địa chỉ Số lượng phòng Điện thoại Trang web
Yongin Làng dân gian Hàn Quốc 90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 32 Phòng +82-31-544-0515 http://www.koreanfolk.co.kr
Yongin Yangji Pine 112, Nampyeong-ro, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 48 Phòng +82-31-288-1700 http://www.pineresort.com
Anyang Anyang Blue Monte 213, Yesulgongwon-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 44 Phòng +82-31-338-2001 http://blumonte.amco.co.kr
Gapyeong Green Camp 729-64, Hawaksan-ro, Buk-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do 38 Phòng +82-31-471-8111 http://www.greencamp.kr
Goyang Goyang 259-19, Daeyang-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 150 Phòng +82-31-581-5304 http://www.koyang.co.kr
Pocheon Bears Town 27, Geumgang-ro 2536beon-gil, Naechon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 48 Phòng +82-31-962-9049 http://www.bearstown.com
Pocheon Gwanglim Seminar House 603-40, Gwangneungsumogwon-ro, Soheul-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do 107 Phòng +82-31-540-5076 http://www.saintroom.co.kr

question iconBạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
Người chịu trách nhiệm nội dung : Gyeonggi-do Provincial Office
Nội dung chỉ có thể được tái sử dụng/ tái phân phát nếu ghi rõ nguồn gốc và không sửa đổi và/ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại
cc
mobile global navigation menu close button